Annonse

Vil ikke love plan i oktober

Byutviklingsdirektøren vil legge fram reguleringsplan og utbyggingsavtale i samme møte.

Annonse
Lokale nyheter

– Jeg tør ikke svare før helt oppunder fristen på om vi får alt klart, sier byutviklingsdirektør Bertil Horvli. Fristen for å legge ut saker til formannskapsmøtet 24. oktober er to uker før, altså rundt 10. oktober. Rekker de det ikke, vil saken først komme til formannskapet i november. Med varaordfører Yousuf Gilani (V) på vippen kan formannskapet ved førstegangsbehandling si nei til å sende reguleringsplanen ut til offentlig høring, og slik parkere Marienlystutbygging før den når Bystyret. Gilani er klar på at han vil si nei til å sende ut reguleringsplanen. Han befinner seg samtidig i en presset situasjon, med en uavklart siktelse og et parti som har vraket ham som gruppeleder etter fem måneders permisjon.

Både Venstre-politikere og andre har kommet med sterk kritikk av Gilanis valg om å komme tilbake i sine verv, og han har varslet at han vil si mer om sin politiske framtid i bystyremøtet 31. oktober. Skulle han velge å trekke seg, kan det fra november påvirke flertallet i formannskapet, der Johan Baumann (H) er første vara.

– Bruker tida vi trenger

Marienlyst Utvikling AS, der kommunen og Ticon eier en halvpart hver, har sendt inn sitt forslag til reguleringsplan, og byplankontoret jobber nå med å vurdere denne og lage saksframlegg. Samtidig pågår en prosess rundt utbyggingsavtale i virksomhet Byprosjekter. Vanligvis legges de to fram samtidig.

– Vi gjør det ikke annerledes enn vi pleier. Det er hensiktsmessig at de henger sammen, sier Horvli. Det gjenstår noe før utbyggingsavtalen er klar.

– Den er ikke ferdig, men vi har målsetting om å få den klar. Vi er i en god prosess med utbygger, sier virksomhetsleder Johannes Devold i Byprosjekter. Han vil ikke gå i detalj på hvilke punkter det gjenstår å bli enige om.

Opplever dere press på tidspunktet saken skal legges fram?

– Vi bruker den tida planmyndighetene trenger, men prøver å jobbe så raskt som mulig. Vi ventet på en betraktning fra departementet, så snart vi fikk den startet vi å forberede saken. Det er mange planer vi forbereder som det er debatt rundt, og det er helt klart litt ekstra her, sier Horvli.

Annonse