Vil ikke dekke juridisk bistand for varslere

Drammen kommune ser ikke grunnlaget for at de skal finansiere advokat for de unge kvinnene som har varslet om seksuell trakassering fra menn som er og har vært ansatt i kommunen.

Etter at advokat Marie Sølverud ble oppnevnt som bistandsadvokat for kvinnen som har anmeldt en da kommuneansatt mann for voldtekt, har hun også fungert som kontaktperson for flere som har varslet om samme mann via kommunens eksterne mottak. Etter et møte 15. februar har Drammen kommune sagt ja til å dekke to timer bistand Sølverud har gitt varslerne, men utover dette vil de ikke finansiere advokathjelp.

Overfor Dagsavisen Fremtiden ønsker kommunaldirektør Sten Petter Aamodt ikke å kommentere denne opplysningen, men sier at de tar stilling til krav som blir forelagt, og ikke vil føre dialog om dem i media.

I møtet tilbød Aamodt på vegne av kommunen at varslerne kan få dekket fem psykologtimer i regi av kommunens bedriftshelsetjeneste. Dagsavisen Fremtiden erfarer at kommunen er kjent med at ofrene oppgir å ha hatt ulike plager etter det de har opplevd, som posttraumatisk stressyndrom (PTSD), sykemelding og selvmordsforsøk.

Sa fra til ledere: Skal ha visst om utagerende festing

Tilbød varsler å bli p-vakt: Leder ba nyansatt på nachspiel på kontoret

– Ikke høy prioritet

Voldtektsanmeldelsen av den tidligere kommuneansatte mannen prioriteres ikke av politiet, og mannen er fremdeles ikke avhørt.

– Vi er foreløpig ikke i nærheten av å starte avhør av ham, men er fremdeles i innhentingsfasen, sier Jan Henrik Håkestad etterforskningsleder i Sørøst politidistrikt Drammen. Politiet ønsker ikke å gå ut med antall anmeldelser, fordi den anmeldte vil bli forelagt dem når politiet tar kontakt. Men det kan ta tid:

– I forhold til andre ting i porteføljen har ikke denne saken høy prioritet. Voldtektssaken er en gammel sak, fra 2013-14, og kan trolig bare nøstes opp ved taktisk etterforskning og avhør, sier Jan Henrik Håkestad.

Når kan det bli?

– Det kan vi ikke anslå nå.

– Skambelagt

Lav prioritet forsterker et problem i slike saker, sier bistandsadvokat Marie Sølverud.

– Det ligger i overgreps- og voldtektssakers natur at de er skambelagt, og mange går derfor ikke videre med dem før etter en stund. Kanskje blir man styrket og føler det mer legitimt å stå fram, men mange orker ikke belastningen alene. Her viser flere nettopp at det er et mønster, og da er det betenkelig at de ikke tar tak i det, sier hun. Kommunens avvisning av å dekke utgifter til en talsperson ser hun som uheldig.

– Disse jentene har ikke råd til advokatbistand, og har dermed ingen til å representere dem overfor kommunen, sier hun.

Tiltak

Onsdag hadde kommunens sentrale varslingsråd et møte der de fikk kommunaldirektør for idrett, kultur og byliv Sten Petter Aamodts redegjørelse for kommunens plan og tiltak etter flere varsler.

– Han orienterte rådet om faktaundersøkelser som er gjort og de tiltak som virksomheten har satt i gang. Vi var fornøyd med orienteringen, og konkluderte med at varsler i den ene saken får en midlertidig tilbakemelding. Det vil ta tid før vi kan konkludere endelig, sier Kirsti Aas Olsen, HR-direktør i Drammen kommune. Hun sitter i det sentrale varslingsrådet som er interninstansen som behandler informasjon fra det eksterne varslingsmottaket.

Hvordan stiller rådet seg til at varslerne ikke får advokatbistand mens sakene deres behandles?

– Det har ikke rådet snakket om i det hele tatt, det er det opp til kommunaldirektøren å kommentere. Rådets oppgave er å sikre prosess, tiltak og undersøkelser i linja, sier Aas Olsen.

Hun ønsker heller ikke å kommentere ansvaret som følger av at kommunen har satt opp et eksternt mottak, og oppfordrer til å varsle, men sier hun lytter til kritikken Dagsavisen Fremtiden viderebringer.

– Ser på ordningene

– Vi ser på ordningene, og er det noen erfaringer som gjør at vi må utvikle dem videre, tar vi med oss det, sier Sten Petter Aamodt, og peker på at kommunen har hatt dialog med varslere som ønsker det direkte, eller via advokaten som flere har brukt.

Så kommunen forholder seg til advokaten som talsperson, men vil ikke ta regningen?

– Vi forholder oss til advokaten, ja.

Når det gjelder hvilke tiltak som er satt inn i avdelingen de to det er varslet mot hører til, er Aamodt knapp.

– Jeg kan ikke gå inn på tiltak, fordi det kan angå enkeltpersoner og dermed være forhold vi mener er unntatt offentlighet.

Hva slags tiltak kan dere bruke i slike situasjoner som er kommet fram her?

– Fra tidligere episoder kan jeg si at vi man prøver å korrigere, enten ved å se om rutiner og retningslinjer er for dårlige og utbedre dem, eller om noen ikke har fulgt eller vist dårlig skjønn av gjeldende retningslinjer. Da må man endre praksis.

En representant for kommunens HR-avdeling har i møte med en varsler vært klar på at det ikke er aktuelt å omplassere lederen hun varslet mot, og skal ha sagt at det er en avgjørelse tatt av deg som kommunaldirektør. Er det like entydig uaktuelt nå?

–Det er forhold jeg ikke går ut med.