Ap mener Drammen kommunale Pensjonskasse bør trappe ned investeringene sine i fossil energi. Gruppeleder Masud Gharahkhani tror det både vil føre til bedre miljø og større avkastning. FOTO: SILJE S. SKIPHAMN

Vil ha pensjoner ut av olje og gass

Ap mener Drammen kommunale Pensjonskasse bør trappe ned investeringene i fossil energi. Det vil gi minst like god avkastning, ifølge partiet.

Drammen kommunale Pensjonskasse (DKP) forvalter rundt 3,4 milliarder kroner. En stor del av pengene er investert i selskaper som driver med olje og gass. Nå foreslår Arbeiderpartiet at DKP skal trappe ned sine investeringer i fossil energi.

- Slik kan Drammen bli en foregangskommune som viser at vi satser på miljøet, sier gruppeleder Masud Gharahkhani.

Under eiermøtet med DKP i formannskapet i ettermiddag, vil han foreslå en egen sak om nedtrapping i investeringer i fossil energi. Gharahkhani vil i tillegg at politikerne skal gi klar beskjed om at all investering i kull er uakseptabel.

- Det er viktig å tenke globalt og handle lokalt. Drammen kan gi et viktig bidrag til klimakampen ved å gå foran, mener han.

 

- Vanskelig å slutte

DKP investerer ikke selv direkte, men går via norske og utenlandske finansforvaltere. Direktør Wenche Øverås mener derfor det vil bli vanskelig for DKP å slutte å investere i olje og gass.

- Vi er for små til å kunne screene selskaper selv og er avhengig av et større system. Vi vet at våre fondsforvaltere jobber med dette, men det er en stor jobb, sier hun.

Hvor stor del av investeringene DKP har i fossil energi, har Øverås ikke oversikt over. Men DKP er knyttet opp til hovedindeksen på Oslo Børs, hvor 40 prosent av selskapene driver med olje og gass.

 

Følger oljefondet

Regjeringen har bestemt seg for å la en ekspertgruppe vurdere oljefondets fossile investeringer. DKP følger de etiske retningslinjene til nettopp oljefondet. Det innebærer at det ikke skal investeres i blant annet en del våpenprodusenter, tobakksselskaper og selskaper som bryter menneskerettigheter, ødelegger miljøet og driver med korrupsjon.

Selv om det kan komme strengere nasjonale føringer, mener Gharahkhani at Drammen kommune bør vedta sine egne retningslinjer. Han tror også at mer miljøvennlige investeringer kan føre til bedre avkastning for pensjonskassen:

- Siden 2009 har oljefondet investert i miljørelaterte selskaper innenfor fornybar energi, vann og avfallshåndtering. Disse investeringene fikk en samlet en avkastning på 41 prosent i 2013, en sterk forbedring fra året før.