Vil ha på plass sykkelpatrulje i Drammen

Veidrift for biler er noe helt annet enn veidrift for gående og syklende. Skal flere over på to hjul, må veimyndighetene ut i felt, sier sykkelreparatør og butikkeier André Sæther.

André Sæther er innehaver av sykkelbutikk og -verkstedet Greenspeed, og merker en økning i flere som vil bruke sykkelen på vinteren.

– Brøyting og vintervedlikehold fra kommunens side kan bli bedre. Vi så ved første snøfall nå, at det ikke er helt optimalt, mener Sæther. Han tror det er aller mest å hente på å legge til rette for vintersykling:

– På vinteren har vedlikehold mer å si, fordi brøytekant eller annet hindrer folk fra å komme fram.

– Tilsyn fra setet

Sæther etterlyser også at kommune og Statens Vegvesen tar utgangspunkt i syklisten, i motsetning til vanlig veidrift.

– En egen sykkelpatrulje, for eksempel. Det er viktig at tilsyn skjer fra sykkelsetet og til fots, framholder han.

Mer fleksibel brøyting, og feiing som er tilpassa fortau og sykkelfelt og ikke skjer med veiskrape, er andre suksessfaktorer sykkelbutikkeieren trekker fram.

Engasjerer på gateplan

Etter at Dagsavisen Fremtiden skrev om den svake starten på brøytesesongen i torsdagens avis, har innspillene ikke latt vente på seg.

I gruppa «På sykkel i Drammen» beskriver Tanja Instanes «sykkelbyen» slik:

– Da er det vinter igjen i sykkelbyen Drammen! Veiene er flott brøytet, har hørt dem i hele natt, så det står ikke på mannskap eller penger... men snøen er brøytet opp på fortauene! Vil anbefale alle å kjøre barna til skolen... Den røde løperen er blitt til en grå syndeflod med vann og slaps.

Hun understreker at hun ikke kritiserer brøytemannskapet, men er lei av det hun kaller en systemfeil.

André Sæther utdyper sin feltpatruljedrøm slik: – Bilveiene inspiseres og friksjonsmåles kontinuerlig, og egnede tiltak iverksettes umiddelbart, men gang- og sykkelstier, fortau og sykkelfelter virker relativt bortglemt.