Buskerud fylkeskommune intensiverer arbeidet med å friste ungdom til å velge yrkesfag. ILLUSTRASJONSFOTO: MIMSY MØLLER

Vil ha flere læreplasser

DRAMMEN: Antallet lærlinger med fagbrev skal opp, og nå intensiveres jakten på å finne gode nok lærlingplasser til elevene.

Forslag til handlingsprogram for de neste tre årene er klart for politisk behandling i Buskerud. Fylkesrådmannen har definert sine hovedsatsingsområder, og ett av dem er å intensivere innsatsen for å skaffe flere lærlingplasser, samtidig som man ønsker å få enda flere ungdommer til å se til yrkesfagene.

- Vi vil gjerne ha enda flere fagutdannede mennesker, og vi har derfor et skarpt fokus på hvordan vi skal få dette til, sier Olav Horne som jobber i utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune.

- Hvis vi ser kun innenfor helsesektoren, så vil vi innen 2020 trenge så mye som 40-50.000 nye helsefagarbeidere, så utfordringene der er store. Så selv om kommunene som trenger disse helsefagarbeiderne er blitt flinkere og flinkere, må vi jobbe videre med å gjøre alle ungdommer mer attraktive for arbeidslivet, slik at det blir lettere å få lærlingplasser, sier Horne til Dagsavisen Fremtiden.

 

Det mangler lærlinger

Buskerud fylkeskommune jobber kontinuerlig med å få flere ungdommer til å velge yrkesfag og flere til å stå.

- Hele landet har et udekket behov for fagarbeidere og ungdom med svennebrev, og da må vi få flere til å velge i den retningen. I tillegg må vi ha et skarpere fokus på arbeidslivet, slik at de kan ta imot flere lærlinger. Det er vi helt avhengige av hvis vi skal klare å møte de målsettingene vi har, sier Horne.

Fylkeskommunen melder også at de skal vektlegge kunnskapsformidling gjennom kompetente lærere og videreføre innsatsen for kompetanseutvikling og økt gjennomføring i opplæringen.

 

Hjelper Nav

Nordic Academy i Drammen samarbeider med både fylkeskommunen og Nav når ungdommer står uten lærlingplass i den bransjen de har søkt plass i. Avdelingsleder Hanne C. Holm sier at de har et trepartssamarbeid mellom Nav Buskerud, fagopplæringen i Buskerud fylkeskommune og Nordic Academy og at målet er å sikre flere fagutdannede ungdommer.

- Nordic Academy har, som tiltaksarrangør for Nav, denne høsten fått tilmeldt 60 ungdommer fra hele Buskerud som har behov for læreplass. Vi formidler ungdommene til praksisplasser slik at ungdom og bedrift kan bli kjent med hverandre før lærekontrakt signeres. Praksis innebærer en risikofri periode for arbeidsgiver der Nav dekker det økonomiske. Det enestående i dette er at kandidaten kan få fradrag i læretid, og dermed avkortet læretiden fram mot ferdigstillelse av fagbrev, sier Holm til Dagsavisen Fremtiden.

 

Varierende utfordringer

Det er store variasjoner når det gjelder hvor lett det er å få lærlingplass. Stort sett avhenger det av hvilken bransje man søker seg inn.

- Vi har en stor bredde i hvilke bransjer som ungdommene søker seg lærlingplass. I eksempelvis i kontorfaget og i bilmekanikerfaget så opplever vi noen utfordringer, mens i servicenæringen og varehandelen går det noe lettere, sier Holm.

- Hvordan vil du si næringslivet generelt forholder seg til lærlinger?

- Vi håper at enda flere i næringslivet skal åpne dørene for ungdommene våre. Vi har flotte ressurser med høy motivasjon for å fullføre utdanningen sin, og som virkelig ønsker å bidra i arbeidslivet, sier Holm.

ronny.johnsen@dagsavisen.no