Annonse
Den foreslåtte oppdelingen: LO og Østfold fylkeskommune foreslår å dele Viken opp i Østre og Vestre Viken. Førstnevnte vil bestå av Follo, Romerike og Østfold. ILLUSTRASJON: LO ØSTFOLD

Vil dele Viken i to storfylker

LO i Østfold med nytt forslag.

Annonse
Fremtiden

En delegasjon fra LO Østfold og Østfold fylke var tirsdag på høring i kommunalkomiteen, der de tok til orde for å dele det vedtatte storfylket Viken ved Oslofjorden. Deres ønske er følgende: «Vi ønsker primært Østfold som eget fylke, men er også åpen for en løsning der «Viken fylke» deles av Oslofjorden til et Østre Viken og Vestre Viken. Dette vil være en bedre løsning da det blir to fylker som er mer i balanse med de andre i befolkningsstørrelse. Det vil også ivareta demokrati, demografi og spesielle utfordringer på en bedre måte.»

– Mer spiselig

– Hvis man ser på befolkningsveksten i foreslåtte Viken, er den vanvittig stor. Dette vil bli et mer naturlig skille, du får to fylker med Oslo imellom, ikke en monsterregion som går rundt Oslo, sier Therese Thorbjørnsen, nestleder i LO Sarpsborg.

– Hvis man innser at Østfold ikke kan bestå, er dette hvert fall en mye mer spiselig løsning som gjør at nivået mellom folk og styring er litt kortere enn hva en stor region Viken kan være, sier hun. På høringen var også Tore-Leif Gundersen, nestleder i Fagforbundet og Ulf Lervik, LOs distriktssekretær i Østfold.

Størrelsesskepsis

Stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås (Ap) sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen, som skal behandle de ulike forslagene som er kommet inn i forbindelse med Viken. De skal behandles på et møte 30. november, og tas trolig opp i Stortinget en ukes tid senere.

– Det er en høyst reell mulighet for at man kan lytte til disse forslagene, og at dette ikke nødvendigvis bare ligger hos KrF lenger. Flere politikere i landet merker seg også hvor veldig stort Viken vil bli, sier han.

Fylkesvaraordfører i Østfold, Siv Henriette Jacobsen (Ap), har kommet med et lignende høringsinnspill:

– Jeg prøvde å appellere til politikerne fra andre deler av landet, og spørre om de ønsker seg en region som sammen med Oslo er nesten halve landet vårt, sier hun.

Annonse