Yousuf Gilani er både lokalpolitiker for Venstre i Drammen og avdelingsleder i Nav. FOTO: RONNY JOHNSEN

- Viktig å få tillit

I Oslo har Nav egne ansatte i bydelene som tilrettelegger for at klienter får leie, også av private. Det har gjort skepsisen blant utleiere langt mindre.

- Vi vet at mange sliter med å komme inn på markedet, både på leie og eie-markedet. I lov om sosiale tjenester står det at kommunen skal stille bolig til vanskeligstilte. Er det mulig å gjøre det enklere for dem å finne bolig på egen hånd, uten at de havner i en karusell mellom utleiere og Nav? Vi må gjøre grep slik at byråkratiet ikke blir en propp, sier Yousuf Gilani, lokalpolitiker i Drammen for Venstre og selv avdelingsleder i Nav Asker.

 

Strenge på taushet

I lørdagens Dagsavisen Fremtiden fortalte Dharam Pal Singh om problemene han har hatt etter at han leide ut huset sitt fra 2011-2013, med Nav som garantist. Blant annet har det ikke vært mulig å komme i kontakt med saksbehandleren som foretok tilstandsrapport og skrev under på garantien, selv om Singh har varslet om at leiligheten var rasert da han overtok den etter utkastelse.

- Nav har strenge taushetsrutiner, det er mye man ikke kan fortelle utleier - noe som skal beskytte leietaker, sier Gilani, som likevel forstår frustrasjonen.

 

- Tidkrevende

På Sagene i Oslo har de kommet begge parter i møte. En egen ansatt finner og følger opp private utleiere, i tillegg til profesjonelle selskaper. Boligkonsulenten har som policy at han er anonym overfor media, men forteller gjerne Dagsavisen Fremtiden om jobben sin.

- Vi må ikke brenne våre egne bruer. Vi vil hjelpe utleiere som vil ha pengene sine, samtidig blir dette et lån påført bruker. Saken er mellom bruker og utleier, vi forsøker å få det til å gå så greit som mulig som nøytral part, forklarer konsulenten. Han har jobbet som «boligfremskaffer» i fire år, og anslår at ordningen er under ti år gammel. Ifølge han har de fleste bydeler i Oslo en slik ansvarlig, enkelte har to.

- Saksbehandlerne har ikke tid til å drive med dette, det krever at man er dedikert til å følge med, sier han. Mens han i starten brukte mye tid på Finn.no, har han nå god kontakt med utleiere som kommer tilbake når noen flytter ut.

- Utleieren stoler på meg, fordi de får hjelp. I begynnelsen var folk skeptiske til sosial garanti, men den skepsisen er ikke så stor lenger, sier mannen, og tror Nav-kontorer av en viss størrelse bør ha en slik ansvarlig.

 

- Kan forbedre oss

Også Yousuf Gilani mener en forlenget arm for Nav ut mot utleierne kan bedre kontakt og sørge for at saker ikke stopper opp, selv om en saksbehandler skulle være borte.

- Det er mange modeller å se på. Jeg tror vi i Drammen gjør mye bra, men at vi har forbedringspotensial, sier Gilani.