Jevnlige Øvelser: Nav Drammen har jevnlige øvelser for å håndtere vanskelige situasjoner, ifølge nestleder Espen Lothe Loland. FOTO: KENNETH LIA SOLBERG

– Vi trener på alt fra brukere som får hjertestans til brukere med øks

Så langt i 2017 har det vært 37 tilfeller av vold og trusler mot Nav-ansatte i Drammen og seks personer er utestengt fra kontoret.

Lokale nyheter

 

Det viser statistikk Dagsavisen Fremtiden har fått tilsendt fra Nav Drammen.

– Det dreier seg i all hovedsak om verbal utagering, sier nestleder hos Nav Drammen Espen Lothe Loland, og legger til at det ikke har vært noen personskader på noen av de ansatte på kontoret.

Han forteller at personalet kjører regelmessige øvelser for å trene på slike situasjoner, blant annet på å formidle avslag.

– Vi kjører regelmessige øvelser hvor vi trener på alt fra brukere som får hjertestans til brukere med øks, og vi har veldig fokus på å skrive avviksmeldinger og følge opp, sier han.

50.000 besøkende

Så langt i år har det vært 37 tilfeller av truende atferd mot Nav-ansatte i Drammen. I 2016 var det 42 tilfeller, mens det i 2013, 2014 og 2015 var henholdsvis 49, 33 og 35 slike tilfeller.

– Sett i lys av at kontoret betjener cirka 50.000 besøk per år, kan mengden uønskede hendelser beskrives som lavt og stabilt, sier Loland.

Utestengelser

Så langt i år har Nav gått til politianmeldelse sju ganger, mens seks personer har blitt utestengt fra kontoret på grunn av dårlig oppførsel.

– Det å utestenge en bruker ansees som en alvorlig reaksjon som kun kan benyttes når vedkommende opptrer på en graverende måte med voldelig, truende atferd, trakassering eller det utføres alvorlig skadeverk på Nav sine lokaler. Dette kan følge av en enkelthendelse, eller summen av gjentakende tilfeller, sier Loland.

Antallet politianmeldelser har vært stabilt de siste årene, mens antall utestengelser har gått litt ned.

– Kontoret er åpent for hele byens befolkning- og skal oppleves som et trygt og rolig møtepunkt. Vi har derfor nulltoleranse når det gjelder dårlig oppførsel og utagering og reagerer alltid ved oppståtte uønskede hendelser, sier Loland.

kenneth.lia.solberg@dagsavisen.no