Annonse
Fra venstre til MDG: Toppkandidat for Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Buskerud vil forlot Venstre til fordel for MDG i 2013. FOTO: KENNETH LIA SOLBERG

– Vi har tre år på å snu skuta for å unngå klimakatastrofe

Ståle Sørensen (MDG) mener Norge ikke har tid til nye velferdsreformer de neste fire årene.

Annonse
Lokale nyheter

Hvem: Ståle Sørensen (44)

Hva: Toppkandidat på Miljøpartiet De Grønnes stortingsliste.

 

Fortell litt om deg selv, hva du står for politisk og hva som blir de viktigste sakene for deg i valgkampen.

– Jeg er 44 år, en gråhåret gæmlis, er utdannet bildekunstner, og jobber med det. Jeg har mange utsmykningsoppdrag og har hatt veldig mange utstillinger de siste årene. Jeg har vokst opp i Tønsberg, og har familie fra Tønsberg og fra Hallingdal. Jeg har dype røtter i Ål, og har tilbrakt mange somre til seters oppe på fjellet, og kjenner Buskerud godt fra oppveksten. Jeg flyttet til Drammen i 2007. Så er jeg en rett fram og ærlig type, og vil ikke si jeg er godt likt av alle, fordi jeg klarer å erte på meg folk. Jeg legger ikke noe imellom, og jeg gjør meg ikke til – verken politisk eller på andre måter. Jeg har vært med i Venstre i mange, mange år. Men da MDG seilet opp som et seriøst alternativ i 2013, noe jeg ikke nødvendigvis mener det var tidligere, var det helt umulig for meg å være med i Venstre lenger.

 

Les også: Stortingskandidaten Martin Kolberg (Ap)

 

Nevn tre gode grunner til at velgerne skal stemme på MDG.

– De andre partiene som man kaller miljøpartier, som egentlig ikke er det, er låst til hvert sitt store parti. Det gjør at de er bundet på hender og føtter, og kan ikke være et aktivt verktøy for klima og miljø. Vi kan true med å felle regjeringer og sette inn fra den andre siden, fordi vi deler politikken inn i grå partier og grønne partier. Vi avviser ingen partier, bortsett fra Frp. Det andre er at FNs klimapanel mener vi har tre år på å snu skuta for å unngå en klimakatastrofe. Det betyr at vi må prioritere. Vi kan ikke si ja til alle skatteletter, og vi kan heller ikke si ja til alle nye velferdsreformer. Det tredje er at norsk politikk trenger et nytt parti og nye stemmer. De store partiene ønsker at ting skal være slik de alltid har vært, og de ønsker en valgkamp som handler om Høyre mot Arbeiderpartiet. De to partiene er så like at de kunne dannet regjering sammen. Vi er de eneste som kan bryte dette opp og skape ny dynamikk i Stortinget. Jeg kan også nevne at fra året jeg ble født, i 1972, og fram til nå, har halvparten av verdens dyr forsvunnet. Det er skremmende. Den utviklingen må snus.

 

Les også: Stortingskandidaten Per Olaf Lundteigen (Sp)

 

Hvilke saker er viktigst for deg å jobbe for i Buskerud?

– Buskerud kommer i veldig stor grad til å bli påvirket av klimaendringene. Jeg ønsker å bidra til at det grønne skiftet vi skal inn i, gir mange nye arbeidsplasser, inntekter og verdiskapning. Det går både på treforedling og innenfor det teknologimiljøet som er på Kongsberg, som må omstilles til å drive med annet enn våpen og olje. Også er det viktig å sørge for nytt sykehus i Drammen, og at det er et sykehus som er verdensledende innenfor klimateknologi og miljøvennlig bygg.

 

Les også: Stortingskandidaten Rebekka Borsch (V)

 

Hvordan ser ditt Drømme-Norge ut i 2040?

– Da er vi et høyteknologisk nullutslippssamfunn hvor folk har det godt, ingen faller utenfor og rikdommen fordeles jevnt. Vi har klart å ta vare på naturen, og kanskje vi har bygd en hyperloop som sender deg fra sentrum av Oslo til København på en halv time.

 

Les også: Stortingskandidaten Trond Helleland (H)

 

Hva slags rolle bør Norge spille i verden?

– Norge er en skipsfartsnasjon som alltid har vært utadvendt, med en åpen økonomi. Jeg håper vi bruker den utadvendtheten i enda større grad, både til å skape fred og til å gå i front innen klima og miljø. At vi går for internasjonalt samarbeid, ikke isolasjon, og at vi fortsetter vår stolte tradisjon med å være en nasjon som gir når noen trenger hjelp.

 

Les også: Stortingskandidaten Jørgen Harboe Wilhelmsen (R)

 

Hva bør Norge gjøre med oljen og gassen som er igjen på norsk sokkel?

– Vi har blitt litt feilsitert når det gjelder oljeproduksjon. Vi vil ikke skru av oljekranene umiddelbart, men vi ønsker ikke å lete etter mer olje eller åpne nye felt. De plattformene som allerede er i gang nå, kan drives til de ikke er drivverdige lenger. Men det som ikke er funnet eller utbygd, skal ikke opp.

 

Les også: Stortingskandidaten Morten Wold (Frp)

 

Hva slags asyl- og integreringspolitikk bør Norge ha?

– Vi ønsker en noe rausere politikk enn i dag, og kan ta imot noen flere, samtidig som vi vil hjelpe folk der de er. Det er ikke sånn at alle kan tas imot i Norge, men det er viktig at de som tas imot, tas imot ordentlig. Den skepsisen dagens regjering har til flyktninger og asylsøkere, fører at de får dårlig behandling.

 

Les også: Stortingskandidaten Jostein Rensel (KrF)

 

Hvordan vil du beskrive de siste fire årene med Erna Solbergs regjering?

– Når det gjelder klima og miljø, har det vært fire delvis tapte år. Det har vært en liten styrking, takket være Venstre og KrF, men utslippene ble bare kuttet 0,17 prosent i forhold til hva regjeringen gikk til valg på.

 

Les også: Stortingskandidaten Arne Nævra (SV)

 

Hvilke ting i ditt eget partis program er du mest uenig i?

– Jeg er bemerkelsesverdig enig partiprogrammet vårt, men i partiprogrammet står det at vi ikke vil ha arveavgift. Jeg mener vi bør innføre arveavgift, og heller fjerne store deler av formuesskatten og få en nasjonal eiendomsskatt med et høyt bunnfradrag. Jeg mener det vil treffe bedre.

 

Hvor mange partier har du stemt på i løpet av ditt liv?

– To: Venstre og MDG.

 

Hvem er ditt største politiske forbilde?

– Folk i generasjonen til besteforeldrene mine. De var vanlige folk som var engasjert i samfunnet, og de var mer nøysomme og flinkere til å ta vare på de små tingene enn dagens generasjon.

Annonse