- Drammen har sagt sin mening, og vi vil ikke ha leger som reserverer seg, sier Nicoline Bjerge Schie (Ap). Hun er glad for at Høyre nå i regjering trekker sitt forslag. FOTO: RONNY JOHNSEN

- Vi gir oss ikke nå

DRAMMEN: Høyre vet ikke hva de skal gjøre med reservasjonslegene i Drammen. Arbeiderpartiet vil ha slutt på praksisen.

Da Bystyret i Drammen behandlet regjeringens høringsforslag sa et stort flertall nei til å gi leger mulighet til å reservere seg mot å henvise kvinner til abort. Etter at Høyre sentralt har trukket forslaget, er Drammen i en situasjon der enkelte leger vil fortsette å reservere seg, på tross av at politikerne har et vedtak på at dette ikke er ønskelig i Drammen. Som Dagsavisen Fremtiden skrev 18. mars, har Drammen fastleger som nekter å henvise til abort.

- Jeg ser helt klart at det nå har kommet en ny problemstilling i forhold til reservasjonsretten i Drammen, sier gruppeleder i Høyre, Johan Baumann.

 

Les også: Folket sørget for retrett

 

Vet ikke hva som skjer

Baumann innrømmer at han ikke er sikker på hva som vil skje med denne saken lokalt.

- For å si det rett ut, så vet jeg ikke hva som skjer nå. Hvis Høyre ikke fremmer forslaget sentralt, kan jeg ikke forstå at vi kommer til å innføre noen reservasjonsrett i Drammen. Vi går ikke i kamp med eget parti, og ser ingen grunn til å fighte denne kampen på nytt, sier han.

- Men leger i Drammen vil reservere seg, på tross av politikernes klare tale?

- Ja, og derfor sier jeg at det er en problemstilling vi må se nærmere på. Vi trenger en utredning av dette spørsmålet, sier Baumann.

- Vi kan ikke ha det sånn

Nicoline Bjerge Schie sitter i bystyret for Arbeiderpartiet og har gått hardt ut mot forslaget. Hun vil følge opp saken tett.

- Heldigvis tapte Høyre i denne saken, men jeg kan love at vi vil gå videre og følge opp bystyrets vedtak, sier hun til Dagsavisen Fremtiden.

- Hva vil dere konkret gjøre?

- Drammens politikere har sagt klart og tydelig hva de mener: vi vil ikke ha reservasjonsrett i vår kommune. Da kan ikke bystyret sitte og se på at leger i Drammen fortsetter å reservere seg mot å henvise kvinner til abort. Det vil vi ha slutt på, sier hun.

- Tror du at det er mulig å få gjennomslag i bystyret om å innføre forbud mot å reserver seg?

- Det var et stort flertall mot at leger kunne reservere seg, så jeg vil håpe og tro at flertallet fortsatt mener at reservasjonsrett i Drammen ikke skal være mulig, sier Schie.

ronny.johnsen@dagsavisen.no