Ny hall for friidretten gjør at den planlagte cricketbanen på Berskog må flytte. Det er cricketmiljøet svært positive til dersom kommunen tilbyr et fullverdig anlegg på ny tomt i Drammen. Fra høyre: Ibrahim Mukthar, Storm Lillås, Adian Gilani, Ali Anwar. Bak fra høyre Yousuf Gilani, Wazir Anwar og Humzama Anwar.

- Vi flytter gjerne for 
å gi plass til friidretten

DRAMMEN: Ny hall for friidretten på Berskog gjør at cricketen må flytte, på tross av at de har fått lovnad om egen bane på Åssiden.

Byens politikere har vært enige om at cricket er en sport det skal satses på i årene som kommer. Cricket ble lovet en topp moderne bane - på Berskog. Nå har administrasjonen i Drammen kommune jobbet for å innfri friidrettens krav om en hall på Berskog, noe som betyr at det ikke er plass til den planlagte cricketbanen.

Allikevel er talspersonene i cricketmiljøet i Drammen begeistret på friidrettens vegne og ser fram til at cricketen blir tilgodesett med like stor velvilje som friidretten.

- Vi ønsker friidretten hjertelig velkommen til Berskog og er glade for at det nå ser ut til at friidretten får topp moderne fasiliteter med hall og friidrettsbane, sier Yousuf Gilani som i tillegg til å være leder i Drammen Venstre, er talsperson for cricketmiljøet i byen.

 

Må flytte

Gilani er ikke redd for at dette betyr at det ikke blir noe nytt anlegg for cricket i byen og håper på gode løsninger for bredde­idretten som nå må bort fra Berskogbanen.

- Dette betyr at vi må flytte og finne ny lokalisering for cricketanlegget. Nå er det sånn at vi ikke har fått til en ishall i byen og heller ikke cricketbane foreløpig. Vi håper og tror nå at disse idrettene blir tilgodesett med den samme servicen og effektiviteten fra Drammen kommune som friidretten nå har erfart, sier en optimistisk Gilani til Dagsavisen Fremtiden.

- Tåler breddeidretten flere episoder der de må vike for de store og etablerte idrettene?

- Vi ønsker at friidretten skal ha optimale løsninger, akkurat som vi håper og tror at friidretten ønsker bredde­idretten alt godt. Cricket skal ikke stå i veien for friidretten på Berskog, forsikrer Gilani.

 

Skoger er alternativet

Cricket vil mest sannsynlig bli flyttet til Skoger nå som en løsning er nært forestående for idretten. Høyre og administrasjonen tar cricketen på alvor og vil ikke gå i samme fella som med friidretten.

- Jeg hadde en uformell samtale med Bertil Horvli i administrasjonen og Johan Baumann (H) i forbindelse med siste bystyremøte. Da var det snakk om å flytte det nye cricketanlegget fra Berskog til Skoger for å gi mer plass til friidretten. Etter denne samtalen tok jeg kontakt med sentrale personer i miljøet og vi er helt enig i min tanke om at et nytt anlegg i Skoger er en god løsning dersom friidretten trenger Berskog, sier Gilani.

 

Ingen forsinkelser

Selv om Gilani ønsker fri­idretten alt godt har han noen krav dersom cricketmiljøet skal bli fornøyd.

- Vi skal være tilgjengelig for alle og vi blir ikke fornøyd før vi får en fullverdig arena for cricketen, sier han og fortsetter:

- Skal vi flytte fra Åssiden skal vi ha et nytt cricketanlegg med de fasilitetene som er nødvendig - altså et fullverdig anlegg som kan gi oss en fantastisk arena for en idrett som er i stor vekst, sier Gilani.

ronny.johnsen@dagsavisen.no

 

Dette er førstevalget til kommunen

En ny cricketbane må legges til Skoger. Det er konklusjonen til Rambøll som har jobbet på oppdrag for kommunen.

I august i fjor leverte Rambøll i Drammen sin lokaliseringsstudie i forbindelse med nytt cricketanlegg i byen. Der konkluderer Rambøll med at Skoger er det definitivt beste alternativet for ny cricketbane dersom Berskog nå blir friidrettens storstue. Gulskogen, Konnerud og Åskollen ble også vurdert i rapporten som Drammen kommune ble gjort kjent med for et halvt år siden.

- Kommunen har gitt oss innspill på hvilke tomtealternativer som er en mulighet og vi har da vurdert hvilke tomter som er best egnet til cricket, sier Ingeborg Gjone Johansen som har utarbeidet rapporten for Drammen kommune.

I rapporten som Johansen har utarbeidet var det allerede fem andre alternativer som var vraket fra videre vurdering. Gulskogen, Konnerud og Åskollen er alle gode alternativer for et nytt cricketanlegg, men disse alternativene har allerede et eksisterende og godt etablert idrettsanlegg med mye aktivitet. Når Berskog nå blir friidrettens lokalisering, er det Skoger som står igjen som det eneste seriøse alternative, dersom anlegget legges til Drammen. Rapporten avslører at det kan være aktuelt å se utenfor kommunegrensen.

ronny.johnsen@dagsavisen.no

 

Cricket i byen

27. desember 2012 vedtok bystyret i Drammen at et nytt cricketanlegg skulle tas med i utredningsprosessen av Marienlyst og flytting av friidrettsanlegg.

Planen skal utarbeides ut fra muligheten for at Drammen kan bli base for et nasjonalt cricketanlegg i byen.

Norges Cricketforbund vedtok 3. april 2013 at de går for Drammen som foretrukket lokalisering av et nasjonalt cricketanlegg.

Yousuf Gilani har vært generalsekretær i Norges cricketforbund og han etablerte den første klubben i Drammen i 1996.