Annonse
Erlend Lavoll Johannessen, radiografstudent Drammen, Agnes Seterstølen, sykepleierstudent Drammen, Sebastian Riis, optometristudent Kongsberg, Ida Matsson, optometristudent Kongsberg og Andreas Hagen IT-student Ringerike.

- Vi er ukjente som skal jobbe sammen om å løse en oppgave

Helsestudenter møttes på tvers av fag for å finne morgendagens løsninger.

Annonse
Lokale nyheter

220 studenter innen IT, sykepleie, radiografi og optometri ved Høgskolen i Sørøst-Norge møttes for å finne morgendagens løsninger for offentlig sektor, i Innovasjonscamp helseinnovasjon og teknologi. Studentene kom fra campusene i Drammen, Kongsberg og Ringerike.

Oppgaven studentene fikk handler om fremtidens velferdsløsninger, hvor de skulle komme fram til løsninger i et tverrfaglig gruppearbeid.

– Første året var MSD oppdragsgiver, i 2016 var det Nav. I år er det Teknologirådet som utfordrer studentene, redegjør Monika Knudsen Gullslett, førsteamanuensis i helse- og sosialvitenskap ved Campus Drammen, som har stort fokus på helseinnovasjon og teknologi.

– Vi hadde et delstudium som ga 15 studiepoeng tidligere, men tilbyr nå et fulltidsstudium; Master i digital helse- og velferdstjenester, informerer Knudsen Gullslett. Hun er sikker på at studentene er fornøyd med årets opplegg;

– For første gang har vi gitt studentene oppgaven i forkant, det vil si de har fått vite oppdragsgiver, tema og hovedpunktene før selve gjennomføringsdagen. Knudsen Gullslett tror det vil føre til enda bedre oppgaveløsninger.

Kristin Ørmen Johnsen, stortingspolitiker i helse og omsorgskomiteen ønsket velkommen, og ga siden ordet til Erlend Eggen fra Ungt Entreprenørskap som foretok en kreativ oppvarming. Deretter ble oppdraget presentert, med bakgrunn og utfordringer og problemstilling ved Teknologirådet.:

Hvilke offentlige oppgaver kan bli bedre, ved at deler av eller hele oppgaven flyttes til andre (enten andre offentlige ansatte, pasienter, pårørende eller innbyggere generelt)?

Hvordan kan ny teknologi bidra til en slik reorganisering av tjenestene?

Vis hvordan løsningen er relevant for en eller flere av disse gruppene: Pasienter og pårørende, kommunen-ansatte, innbyggere-nærmiljø, næringsliv og forskning.

– Det er kult, da – jeg har aldri diskutert med noen som går på optometri, før. Nå har jeg lært masse om de andre studieretningene og yrkene, hvordan de jobber og hvordan deres hverdag er, oppsummerer Erlend Lavoll Johannessen som til daglig går på radiografi ved Campus Drammen.

De fem studentene rundt bordet er veldig fornøyd med dagen og samarbeidet.

– Det er også viktig å trene på å møte folk man ikke kjenner, her har jo alle samme utgangspunkt; vi er ukjente som skal jobbe sammen om å løse en oppgave, redegjør Ida Matsson som til daglig studerer optometri på Kongsberg.

De fem er fornøyd med oppgaven, og enige i at det er sunt å gå litt ut av boksen også i et samfunnsperspektiv.

– Det er nyttig å få et innblikk i et reelt arbeidsliv, vi ser hvordan vi kan utnytte ressursene som finnes i de forskjellige arbeidsmiljøene – alt går jo inn i hverandre og er ikke så egendefinert som det kanskje var tidligere, påpeker Andreas Hagen som er IT-student på Ringerike.

Studentene rundt vindusbordet håper på en finaleplass, ti grupper går videre.

– Da skal vi være veldig fornøyde!

 

Innovasjonscamp helseinnovasjon og teknologi:

220 studenter fra campusene i Drammen, Kongsberg og Ringerike.
Arrangementet er et samarbeid med:
Ungt Entreprenørskap Teknologirådet
Innovasjon NorgeNæringsforeningen i Drammensregionen
55 grupper, hvor ti går videre til finalen
De tre vinnergruppene får hver et beløp som premie.
Vinnergruppen møter en eller flere av samarbeidspartene for å videreutvikle sin idé! 

Annonse