Dagens treningsfasiliteter ved Drammen sykehus fungerer til sitt bruk, men både klinikkdirektør Britt Eidsvoll og seksjonsleder for fysioterapeutene Siri Heggelund ser absolutt behovet for et nytt og trivelig treningstilbud for sykehusets kreftpasienter. FOTO: PERNILLE VESTENGEN

- Vi er ikke akkurat bortskjemte

DRAMMEN: Stor glede ved Drammen sykehus over at Energiselskapet Buskerud, Aktiv mot Kreft og Glassverket IF i dag samler inn midler til nytt «pusterom».

- Det er i dag vel dokumentert at kreftpasienter har stor nytte av et godt tilrettelagt treningsopplegg. Også erfaringene ved andre sykehus som allerede har etablert dette tilbudet, tilsier at dette er det et klart behov for, sier klinikkdirektør Britt Eidsvoll ved Drammen sykehus, som er veldig glad for initiativet til å skaffe sykehuset eget treningsrom for kreftrammede.

 

Bare det nødvendigste

Hun forklarer at dette ikke er noe sykehuset selv kan bekoste per i dag.

- Drammen sykehus er et gammelt sykehus, og med et etterslep på vedlikehold finnes det ikke rammer i budsjettet for å prioritere andre oppgraderinger enn det som er påkrevet for å kunne drive forsvarlig. Så dette er et høyst velkomment bidrag. Det er ikke ofte vi opplever sånt her i Drammen, forteller klinikkdirektøren.

 

Stort behov

Siri Heggelund som er seksjonsleder for fysioterapeutene, er enig i at sykehusets mange kreftpasienter vil ha stor nytte av et lett tilgjengelig og tilpasset treningstilbud.

- Ut ifra både pasientgrunnlaget og omfanget av kreftpasienter er dette noe jeg synes vi burde ha. Dette skal være et supplement til øvrig behandling, med fagkompetanse tilgjengelig for tilrettelegging av individuelle opplegg. Den rette kompetansen har vi her ved sykehuset, men vi kan utvilsomt trenge bedre fasiliteter, påpeker hun.

 

Mer enn vanlig

- Vanligvis løper vi jo bare rundt som noen gærninger og kaster ball, så dette er en fin anledning for oss til å vise engasjement for noen som har langt viktigere kamper å utkjempe, sier sports- og markedssjef Kenneth Gabrielsen i Glassverket IF (GIF).

Det er i forbindelse med sesongens første håndballkamp i eliteserien for kvinner i Drammenshallen i kveld at innsamlingsaksjonen «Den viktigste kampen» finner sted. Stiftelsen Aktiv mot kreft har hentet inspirasjon fra USA, hvor kulturen er sterk for å kombinere idrettsarrangement med støtte til veldedige formål. Sammen med GIF og Energiselskapet Buskerud (EB) håper de nå å fylle Drammenshallen til randen, og det er slett ikke «bare» en vanlig håndballkamp publikum har i vente.

 

Opptakten

Det hele startet med at EB, en av GIFs hovedsponsorer, inngikk et samarbeid med Aktiv mot kreft for å stimulere til økt fysisk aktivitet blant de ansatte. Som de fleste andre større arbeidsgivere opplevde de at ansatte fra tid til annen ble rammet av kreft, og ønsket å bidra til å forebygge sykdommen. Et av tiltakene var månedlige besøk fra håndballjentene i GIF, som arrangerer treningsøkter for EBs medarbeidere og jobber for å motivere alle til å mosjonere mer. I våres dukket ideen opp om å gjøre noe ekstra ut av årets sesongåpning i håndball, og siden har det ballet på seg.

 

Stor respons

- I dag starter programmet med et inspirerende næringslivsseminar, med foredrag av blant andre Odd-Bjørn Hjelmeset, Sven Mollekleiv, Bente Skari og Ronny Deila. Klokka sju i kveld spiller Glassverket-jentene mot Larvik, og i pausen blir det showkamp med mange kjente ansikter. Her stiller for eksempel både Trine Hartz, Bente Skari, Ronny Deila og Broiler-Mikkel Christiansen opp. Etter kampen blir det auksjon og bankett, forteller pressekontakt Merete Bronsta i EB.

Hun har stor tro på at et innsamlingskonsept som dette vil kunne innbringe mye i en by som Drammen.

- Ja, responsen så langt har overveldende positiv. Glassverkets sponsorer har for eksempel allerede donert oppunder 100.000 kroner til saken, konstaterer Bronsta.

Alt overskudd fra dagens arrangement går til Aktiv mot krefts arbeid for å etablere et eget Pusterom på Drammen sykehus.

pernille.vestengen@dagsavisen.no

 

Vil ha trening inn i behandlingen

- Samarbeidet med EB er viktig for Aktiv mot kreft i vår målsetting om å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Midlene fra avtalen skal gå til etablering av et nytt pusterom, nå jobber vi med å få et av de neste pusterommene etablert på Drammen sykehus, sier Helle Aanesen i stiftelsen Aktiv mot Kreft i en pressemelding.

Det var hun og Grete Waitz som i 2009 etablerte stiftelsen, med mål om få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Stadig flere studier viser at fysisk aktivitet forebygger kreft. Dessuten gjør det kreftpasientene mer motstandsdyktige og bedre rustet til å takle den store påkjenningen det er å bli behandlet mot kreft. Det bidrar også til at pasientene utvikler færre senskader og bivirkninger av både fysisk og psykisk art.

Aktiv mot kreft jobber kontinuerlig for å få opprettet pusterom ved stadig flere av landets sykehus. I perioden 2008 til 2013 har stiftelsen bidratt med omkring 75 millioner kroner til ulike formål.