Verdsetter Norge mer

Skolen er blant dem som får mest støtte til utveklsing for elever og ansatte i fag- og yrkesopplæringen. – Det gir våre elever en enorm vekst, sier rektor.

Skolen søkte om 69 elev- og ansattmobiliteter og fikk 91.265 euro, altså oppunder 950.000 kr. Det gir både elever, lærer og ansatte tilgang til å lære gjennom internasjonal utveksling og gir kompetanseutvikling langt utover det som er mulig om alt foregår på skolen eller innenlands, sier rektor ved Lier videregående skole, Anne Johanne Guldvik.

Lier videregående skole er 5. størst i landet på tildeling av midler fra Erasmus+, som gjør at de har mulighet til å sende flere elever og lærere på internasjonal utveksling og kompetanseutvikling.

– Jeg tror at det øker kompetansen og motivasjonen til elevene, sier assisterende rektor og ansvarlig for internasjonal utveksling, Ellen Lysne.

Får oppleve andre kulturer

Lysne forteller videre at utvekslingen handler om mer enn bare det faglige.

– Det handler også om den menneskelige biten. De bor hos en vertsfamilie som kan være folk fra alle kulturer, de får oppleve hvordan arbeidslivet er i landet de besøker, og de får rett og slett se forskjellen fra der de er og Norge, forklarer Lysne.

– Gøy å bli utfordret

Vilde Steffenakk Johansen (17), Loke Miland (17), Elfrida Setra (18) og Petter Olaf Asle (18) har nettopp har kommet tilbake fra London og er enige om at utvekslingsmuligheten de har er viktig, lærerikt og ikke minst veldig gøy.

– Det er veldig morsomt å få oppleve en annen skolehverdag, sier Steffenakk Johansen.

Miland legger til at de også opplevde en stor personlig vekst av utvekslingen.

– Vi har fått mange nye opplevelser og erfaringer, det er noe annet å få oppleve det multikulturelle fremfor å lese det i noen bøker, vi har vokst på det, sier han.

Verdsetter Norge mer

Miland sier at han etter utvekslingen setter mer pris på Norge, fordi han har sett hvor stor forskjellen kan være fra land til land. Det er Petter Olaf Asle enig i.

– Jeg setter mer pris på hvordan det er i Norge, for det var en ganske stor forskjell på hvordan ting er i England og hvordan ting er her.

Må være motivert

Guldvik sier at det er en stor etterspørsel om utvekslingen de tilbyr, og at de jobber for at så mange som mulig skal få dra.

– Vi vil ikke være ekskluderende. I søknadsprosessen går det på interesse eleven viser og ikke bare karakterer. Eleven må være motivert.

De fire elevene som nettopp har kommet tilbake fra London anbefaler alle å benytte seg av muligheten til å bli med på utveksling og sier de sitter igjen med både minner og venner for livet.