– Vekker både kropp og følelser

Barne- og ungdomsterapeut ser økende behov.

– For noen kan terapi oppleves vanskelig fordi det er vanskelig å sette ord på det de har opplevd. Dyreassistert terapi kan fungere som en inngangsport til det som sitter i kroppen, men som er vondt å uttrykke i ord, mener terapeut Anette Haugnæss, som har jobbet med barn og unge med traumer i 19 år.

Skaper trygge rammer

Hun er utdannet barnevernspedagog, har mastergrad i klinisk, psykisk helsearbeid og videreutdanning i oppmerksomt nærvær/mindfulness. Haugnæss jobber blant annet mye med yoga, pust og stressmestring.

– Jeg har lenge vært på jakt etter et tilbud som det Elisabeth har her på gården, for det er mange som trenger et supplement til den hjelpen de får fra helsevesenet i dag. Mennesker med relasjonstraumer kan spesielt dra nytte av dette. Om nærhet til andre er vanskelig, kan man gjøre nye erfaringer i møte med dyrene. Det kan bidra til å styrke relasjonskompetansen deres, for i møte med dyr lærer man mye om seg selv og hva som må til for å skape trygge, relasjonelle rammer – det vil si hvordan man må forholde seg for at hester eller andre dyr skal ønske kontakt.

Les også: De firbeinte terapeutene

Ringte rundt

Haugnæss forteller at hun tidligere har ringt rundt til gårdbrukere for å spørre om hun kan ta med seg brukere på besøk til dyrene.

– For at det skal bli et godt tilbud må det ligge et engasjement bak, og det har Elisabeth.

Terapeuten mener samværet med dyr vekker sanseapparatet, bidrar til økt tilstedeværelse, gir mestringsopplevelser, ferdighetstrening og bedre stressmestring og følelsesregulering. Det er også en god arena for tilrettelagt læring.

Framover håper Haugnæss å få på plass et samarbeid med Menings- og mestringsgården for å få etablert et tilbud som er tilgjengelig for flere barn og unge med traumer.