Tidligere psykiatrisk pasient Mette Ellingsdalen og førsteamanuensis Ottar Ness ved HBV ønsker seg med tida store forandringer innen psykisk helsearbeid. Nylig møttes de to under den internasjonale konferansen "Beyond the Therapeutic State" ved høgskolen i Drammen. FOTO: PERNILLE VESTENGEN

Vekk fra det psyke samfunn

DRAMMEN: De mener psykiatrien er på ville veier, og vet at et så stort maskineri ikke lar seg forandre «over natten». Men et sted skal man starte, og stedet er Drammen.

- Ved å være kritiske og stille spørsmål ved det eksisterende, kan vi i hvert fall begynne å skape forandring, mener Ottar Ness, førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV).

Skolen og Ness var i forrige uke vertskap for besøkende behandlere, forskere og brukere innen psykiatrien, fra i alt 24 land. De rundt 200 deltakerne skulle se nærmere på nye og alternative innfallsvinkler til feltet psykisk sykdom og behandling.

 

Enkleste utvei

«Kostnadene innen mental helse er skyhøye, resepter på psykofarmaka skrives over en lav sko og stadig flere diagnostiske merkelapper overbeviser oss om at det er i våre sinn problemene ligger - ikke i samfunnet vi er en del av», skriver Ness i dagens kronikk i Dagsavisen.

Under en pause i konferansen «Beyond the Therapeutic State» forsøker han å forklare avisens utsendte om noen av egenskapene ved dagens samfunn som synes å bidra til denne utviklingen.

- Det er et veldig komplekst spørsmål, for her snakker vi om mange lag. Det går både på organiseringen av helsevesenet, det vil si det politiske nivået, næringslivets interesser - være det seg legemiddelindustrien eller forsikringsselskapene, på skolesystemets utvikling og en hel rekke andre faktorer. En klar tendens er likevel at man personliggjør et problem til kun å angå den enkelte, heller enn å gå løs på hele systemet. Da tenker jeg spesielt på hvordan man i dag har fått stadig trangere rammer for hva som regnes som normalt, slik at for eksempel mange flere barn ender med en ADHD-diagnose. Kanskje skulle man heller sett på skolesystemet, sier Ness.

 

Reddet seg selv

- Ja, det er ikke rare plassen til annerledeshet i dette samfunnet vårt. Du skal passe inn, ellers må du være syk, kommenterer Mette Ellingsdalen, som er en av ganske få brukerrepresentanter.

Hun vil heller kalles en overlever av psykiatrien enn bruker. I 13 år gikk Ellingsdalen inn og ut av forskjellige psykiatriske institusjoner, i 10 av dem var hun tungt medisinert. Det som til slutt hjalp var at hun kom seg ut av systemet og sluttet med alle medikamenter. Det er åtte år siden, i sju av dem ledet hun interessegruppen «We shall Overcome», for tidligere psykiatriske pasienter.

- Jeg sier på ingen måte at all behandling jeg fikk var feil, men totalt sett ble jeg bare sykere. Jeg opplevde at jeg ikke fikk bestemme over noe selv lenger, og ble satt på over 25 forskjellige medisiner. Uansett hva jeg sa eller mente ble det bare sett på som en del av sykdomsbildet og ikke som noe relevant, forklarer hun.

 

Skulle vært der

Ellingsdalen synes det er veldig bra med en internasjonal konferanse for alle med interesse for videre utvikling av psykiatrisk behandling, men mener noe mangler.

- Vi som er her vet at det er mulig å behandle uten å sette folk i båser, bare for å medisinere deretter. Det er fint at vi kan utveksle erfaringer og gi hverandre håp, men de som hadde trengt å høre dette er politikerne og folk fra behandlingsapparatet. De som sier de ikke skjønner hvordan noe kan gjøres annerledes, sier Mette Ellingsdalen.

pernille.vestengen@dagsavisen.no