Vårflom: – Man må forvente at vannet stiger og at noen får problemer

Nedre Eiker er i full gang med flomsikring. Ordfører Bent Inge Bye advarer om at det trolig blir verre enn det er nå og ber kommunens innbyggere ta forholdsregler.

Varmt vær, mye snøsmelting og litt regn på toppen av det hele har fått vannstanden til å øke kraftig i Drammenselva.

I Nedre Eiker er man i full gang med å legge ut flomvern flere steder i kommunen.

– Siste jeg sjekket var vannstanden 2,13 over normalen, sier ordfører i Nedre Eiker Bent Inge Bye (Ap).

Flomvern flere steder

I første omgang er det satt opp voller og flomvern ved Gulden, Hatten barnehage, Milebekken ved Drammensveien 73, nederst i Killingrud alle og Sandstranda, skriver kommunen på sine nettsider.

Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE)  prognoser tilsier at vannstanden vil komme til å fortsette å stige til opp mot tre meter over normal vannstand ved Mjøndalen bru fram mot onsdag i neste uke. Det betyr at E134 står i fare for å havne under vann, og at man må ha omkjøringer.

– Vi varsler befolkningen om at man må forvente at vannet stiger og at noen får problemer. Det er opp til alle å ta nødvendige forholdsregler. Der det er utsatt må man rydde unna ting som står i fare for å bli tatt av vannet. Mye tyder på at elva vil gå vesentlig høyere enn nå, sier ordfører Bye.

Han understreker at det er teknisk etat som nå er ute og flomsikrer. Foreløpig klarer kommunen seg uten ekstern hjelp med flomsikringen.

Ingen krise i Drammen

I Drammen er flomfaren noe mindre, men kommunen er i full beredskap.

–  Vi følger situasjonen svært nøye i Drammensvassdraget og har jevnlige statusmøter. Forholder oss til NVEs prognoser om tiårsflom, og forventer at det kommer litt over 2013-nivå, sier beredskapssjef Erik Brun-Pedersen.

Han understreker at det per nå ikke er noen grunn til å krisemaksimere for Drammens del.

–  Det jeg kan si er at områdnet rundt Landfalløya og Muusøya er mest utsatt, og av erfaring kan jeg også si at Skutebrygga kan være litt utsatt, sier han.