Valgte Sandvika for åpne dører

Ifølge beregningene vil det nye hovedkontoret, under 100 meter fra Sandvika stasjon, få en prislapp på rundt 840 millioner.

Politikerne i Fellesnemnda i Viken fylkeskommune avgjorde fort at de ikke ville avgjøre valg av nytt hovedkontor bak lukkede dører – da de kom sammen i Sarpsborg torsdag.

De valgte også å legge saksdokumentene åpent ut på nett.

Dermed gikk det som Arbeiderpartiets Bjørn Tore Ødegården sa til Dagsavisen Fremtiden tidligere på dagen.

– Ting som dette er litt situasjonsbestemt, og når noe allerede er helt eller delvis lekket ut så skaper det en ny situasjon. Når det gjelder dagens debatt tror jeg uansett det skal veldig mye til at noen kommer inn på detaljer som i utgangspunktet var unntatt offentlighet, tippet han – få minutter før møtets start.

Hanne Lisa Matt (MDG) mente at eventuelle ulemper for eiendomsselgeren, hvis kjøpsavtalen skulle bli avslått, uansett ikke veide tyngre enn en åpen og demokratisk prosess.

Går i pluss

Så ble det heller ikke noen stor debatt. De aller fleste som inntok talerstolen var enige i at det framforhandlede forslaget var gjennomarbeidet og solid.

Olav Skinnes (Sp) fra Buskerud fremmet likevel forslag om utsettelse av saken til etter valget – og et nytt fylkesting er etablert.

– Den økonomiske situasjonen for Viken er for uavklart. Vi vet ikke noe om størrelsen på statlige bevilgninger – men skal spare mellom 80 og 100 millioner i administrasjonskostnader. Derfor mener vi det blir feil ta en så viktig økonomisk avgjørelse i dag, forklarte han.

– Vi har faktisk gjort en serie vedtak for å komme dit vi er i dag, og det ligger brede flertall bak beslutningene. Nå er det viktig at vi gjør det vi har sagt vi skal gjøre. Ja, det er mye som fortsatt er uavklart rundt Viken og framtidig økonomi. Men når det gjelder dette prosjektet kommer vi faktisk ut i pluss, når vi selger Akershus’ eiendom i Galleri Oslo og fylkeshuset i Drammen. Det er ingen grunn til å nøle, svarte Fellesnemndas leder Anette Solli (H) fra Akershus, som hadde et stort flertall med seg.

Bare Helga Hustveit (SV) fra Akershus var enig i at saken burde utsettes, dog med en annen begrunnelse.

– Vi frykter prosjektet blir dyrere enn planlagt, og mener man i stedet børse på mulighetene for å bruke eiendommer fylkeskommunene allerede eier til nytt hovedkontor.

Men også dette forslaget falt.

Store planer

Dermed skal Viken kjøpe eiendommen på Leif Tronstads plass i Sandvika av Sandvika Torg AS, for 200 millioner.

Forretningsbygget som står der i dag skal rives, for å gi plass til opptil 25.000 m² kontorareal. Det planlegges også parkeringskjeller for 150 biler.