Gunhild Dalaker Tuseth (48) lede det nye stor-fylkesmannsembetets avdeling for klima og miljø med hovedkontor i Drammen. Den nye organiseringen trer i kraft allerede ved årsskiftet.

Valgerds kvinne i Drammen

To av de nye topplederne fylkesmann for Buskerud, Østfold, Akershus og Oslo Valgerd Svarstad Haugland har ansatt skal lede hovedkontor i Drammen.

Seks avdelingsdirektører er utpekt, og i Drammen skal Gunhild Dalaker Tuseth (48) lede hovedkontoret for klima og miljø, skriver fylkesmannen i en pressemelding. Tuseth er utdannet jurist, og kommer fra Miljødirektoratet der hun blant annet har vært juridisk sjef. Nina Glomsrud Saxrud (50) blir avdelingsdirektør for landbruk, også dette med hovedkontor i Drammen. Hun er tidligere organisasjonssjef i Østfold bondelag, prosjektleder i Innovasjon Norge og har i flere år vært bonde.

Rannveig Bjerkmo (62) får ansvar for juridisk med hovedkontor i Oslo, mens Jan Petter Odden (60) blir direktør for helse med hovedkontor i Moss.

Grethe Parr (59) skal lede avdeling for barnehage og utdanning og sitte i Oslo, mens Bente Rygg (63) leder sosial og barnevern og Eldbjørg Sande (54) vergemålsavdelingen, også disse med hovedsete i Oslo.

De nye fylkesmannsembetene skal være på plass ved årsskiftet, ett år før fylkeskommunene slår seg sammen. Hovedsetet for den sammenslåtte organisasjonen skal være i Moss, mens de 600 medarbeiderne fortsatt skal sitte med geografisk og faglig spredning. Det nye «stor-embetet» er landets klart største representant for statlige myndigheter, og skal ivareta rettssikkerheten for 1,8 millioner innbyggere.