Valdres-mor dømt til tre års fengsel etter at datteren døde

Moren til 13 år gamle Angelica Heggelund er dømt til fengsel i tre år etter at datteren døde av avmagring i en hytte på Beitostølen 2015, melder VG.

Moren fikk dommen fra Valdres tingrett forkynt på politistasjonen i Drammen tirsdag formiddag.

– Jeg har bare sett slutningen, og hun fikk en fengselsstraff på tre år. Den vil selvfølgelig bli anket, sier advokat Aasmund Sandland til VG.

13-årige Angelica Heggelund ble funnet død på en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonen viste at hun døde av avmagring – eventuelt i kombinasjon med nedkjøling. Aktor sa i retten at det var moren som sto i veien for behandlingen av datterens spiseforstyrrelser.

Påtalemyndigheten la ned påstand om fengsel i fire år, hvorav ett år betinget, for moren under rettssaken i Valdres tingrett i begynnelsen av april.

Kvinnens forsvarere mente på sin side at kvinnen måtte frifinnes. Advokat Aasmund Sandland mente moren ikke kan straffes for dødsfallet fordi datteren led av anoreksi.

Dette er imidlertid ikke Valdres tingrett enig i. I dommen trekkes det fram at moren I stedet for å søke råd unndro Angelica aktivt fra både helsehjelp og barnevernets bistand. Retten mener at moren, som var aleneforsørger for Angelica, hadde et særlig ansvar for å ivareta datterens behov og interesser når hun på grunn av sin psykiske lidelse ikke kunne innse disse behovene selv.

– Etter rettens vurdering er det meget sjelden en forelder tar avstand fra enhver form for helsehjelp over et langt tidsrom, med den følge at barnet til slutt dør.

Uten en merkbar strafferettslig reaksjon i et slikt tilfelle, ville barn være fratatt den rettssikkerhet de har krav på, er konklusjonen i dommen. (NTB)