Annonse
32 år: Flaggene på veggen til administrasjonsbygget ved Fjell skole har siden 1985 vært et symbol for skolens internasjonalitet og mange representerte nasjoner. Når skolen nå skal rehabiliteres og bygges ut kan det bety slutten for flaggenes synlighet i lokalmiljøet. FOTO: PERNILLE VESTENGEN

Uviss skjebne for flaggene

Fjell skole skal rehabiliteres – og flaggveggen rives. Foreløpig er det ikke avgjort hva som skal skje med de 52 flaggene.

Annonse
Fremtiden

– Jeg tror det er mange som ikke forstår viktigheten av den veggen – og hva den representerer, sier arkitekt og tidligere elev ved Fjell skole Atdhe Belegu.

Siden hele administrasjonsbygget skal rives, frykter han at dette blir enden på flaggene – som på mange måter har blitt et symbol for hele bydelen.

– Jeg sier ikke at flaggene nødvendigvis må henges opp igjen på det nye bygget – akkurat slik de har hengt på det gamle, men jeg synes i hvert fall man burde ha en debatt om dette. Hele Drammen har fått en ansiktsløftning, og nå er det Fjell sin tur. Men midt i alt det flotte og nye er det viktig å ta vare på de lokale kvalitetene. Vi må ikke miste alt det som gjør Drammen til Drammen, mener Belegu.

For ham, og veldig mange andre, betyr flaggene samhold og fellesskap – alle forskjeller til tross, i en stigmatisert bydel.

Folkesjela

«We are the world. We are the children» sang ungene på Fjell skole, i innslaget på Norge Rundt fra FN-dagen i 1985, da flaggene var helt nye.

Siden har de blitt avbildet titt og ofte – som regel i forbindelse med integreringsarbeidet som fant sted på den flerkulturelle skolen.

– De står for det globaliserte Drammen. De er jo sjela vår, mener pensjonert Fjell-lærer og spaltist i Dagsavisen Fremtiden Unni Helland.

Også hun er bekymret for hva som skal skje med flaggene.

På lager

– Vi er fullt klar over symbolverdien, og de skal ikke kastes, sier prosjektansvarlig for Fjell 2020 i Drammen Eiendom, Monika Pedersen.

Hun understreker at flaggene, som er malt på plater, skal demonteres før veggen rives. Under byggeperioden skal flaggene settes på lager.

– Så må vi rett og slett se an platenes forfatning, og vurdere om de skal opp på veggen igjen. Men dette er ikke opp til Drammen Eiendom. Vi håper på bred medvirkning fra skolen, FAU, naboer – og alle andre involverte. Kunstutvalget for den nye skolen må også ta det opp til vurdering.

Pedersen mener dog skolens mening vil veie tungt.

Må oppdateres

– Først må vi se hva slags stand de er i. Så vidt jeg vet har ikke flaggene blitt vedlikeholdt på en del år, sier Arnstein Larsen, rektor på Fjell skole.

Han forteller at flaggenes videre skjebne – og hvorvidt de kommer opp på en vegg igjen, blant annet er opp til kunstutvalget for den nye skolen.

– Nå vet vi ennå ikke helt hvordan de nye fasadene blir, eller om flaggene passer inn i arkitektens planer. De 52 flaggene representerer heller ikke hele skolen lenger – så de må i alle tilfeller oppdateres. Uansett er dette ikke opp til meg alene – og vi har ikke diskutert det på skolen ennå. Flaggene skal i hvert fall ikke kastes, fastslår rektoren, som lover flaggene en trygg lagerplass.

Han henviser for øvrig til Monika Pedersen i Drammen eiendom.

Både Larsen og Pedersen er med i det nevnte kunstutvalget for nye Fjell skole.

 

Flaggenes historie:

  • Det var daværende rektor Egil Fladmark, som først malte flaggene til alle skolens nasjonaliteter – rett på veggen – i 1985.
  • Da Jan Moen overtok rektorjobben, i 2002, hadde malingen begynt å flasse av. Da bestemte man seg for å male flaggene på nytt – og denne gangen på plater. Platene ble så skrudd fast til veggen.
  • «Her er protestanter, muslimer, buddhister og humanetikere samlet under et og samme tak, som et FN i miniatyr», skrev Dagsavisens Sturla Smári Hanssen da han besøkte Fjell skole i 2010. Han fortalte også om hvordan flaggene på samme tid representerte elevenes forskjeller – og fellesskap.
  • «– Hvis vi skal lykkes med integreringen, hvis vi skal finne ut av hva som gjør oss like, må vi også kjenne til forskjellene oss imellom », uttalte Unni Helland i artikkelen.
Annonse