– Urettferdig at Molde får mer

Kongsberg Jazzfestival satte publikumsrekord. Nå vil festivalsjefen ha 2,5 millioner i fast, årlig støtte fra Buskerud fylke. Og han vil ha det før vi blir til Viken.

– Det er naturlig at vi får det samme som festivaler med samme type rolle og størrelse. Som Moldejazz, som får 2,5 millioner av sitt fylke. Det er urettferdig at de kan få det, mens vi får 820 000 fra eget fylke. Det sier festivalsjef Kai Gustavsen, etter helgas publikumsrekord med 38 000 solgte billetter.

Han peker også på at Festspillene i Nord-Norge, Festspillene i Bergen og Olavsfestdagene får mer i offentlig støtte. De er regionale, og gjør gjerne mer enn kun konsertene sine. Som når Kongsbergjazzen har eget program for eldre på institusjoner.

– Vi vil posisjonere oss inn mot nye Viken. Det bør være viktig for dagens Buskerud å sikre at vi sidestilles med lignende festivaler, mener drammenseren.

Penger fra stat og fylke

Det er en lang historie kulturpolitikk som ligger bak når noen festivaler med internasjonalt program får mer i offentlig støtte. Noen skjevfordelingene festivalene imellom stammer fra hvor høy statlig støtte har vært: får en festival mye av Kulturrådet, skal det ofte speiles av en viss andel fra lokalt og fylkesnivå. Det er Kulturrådet som fordeler de statlige kulturpengene. Kongsberg Jazzfestival får rundt 2,5 millioner årlig fra dem. Utover dette kan det enkelte fylkes økonomi og prioriteringer avgjøre.

Kultursjef i Buskerud fylkeskommune (BFK), Jon Endre Røed Olsen, peker på at de har økt støtten til Kongsbergjazzen de siste årene.
– De har også fått en opptrapping de neste to årene. Hva Buskerud fylkeskommune velger framover vil være knytta til budsjettet, sier Røed Olsen.

Politikeren: – De har fått

– Jeg er veldig glad for at vi har fått til en flerårig avtale med Kongsberg Jazzfestival. Den strekker seg også inn i Viken. Det sier Tonje Kristensen i Arbeiderpatiet, som leder fylkets hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse.
– Gitt festivalens mangfold har vi snakket om ønsket deres om langsiktighet. Men staten må også på banen og anerkjenne Kongsberg på linje med andre festivaler av samme størrelse og rolle, mener Kristensen (AP). Hun mener det er en viktig festival å støtte, som er viktig for folk i regionen. Men vil ikke gå inn på noe videre om høstens budsjettarbeid og prioriteringer.

Gustavsen kaller BFK en klar støttespiller, men han vil ha mer enn tre år av gangen: han vil ha fast post på fylkets budsjett, slik institusjoner som Buskerud Kunstsenter og Brageteateret har nå.

– Det er mulig å ta et selvstendig ansvar for å rette opp urettferdigheten. De må ikke vente på Kulturrådet, svarer Gustavsen.

Kongsbergjazzen løser butikken slik: store billettinntekter fra store popnavn som a-ha, i kombinasjon med særere jazznavn. Ifølge Gustavsen selger de mindre kjente godt når de store navnene også trekker godt.

Fylkeskultursjefen forstår Gustavsens ønske og mener han argumenterer godt:
– Er de forskjellige tildelingene rettferdig? Nei. Hvorfor Kulturrådet ønsker å opprettholde forskjellene i tildeling er uforklarlig, sier Jon Endre Røed Olsen.

KONGSBERG JAZZFESTIVAL

  • Landets største jazzfestival
  • Satte publikumsrekord i år.
  • Har vært arrangert på Kongsberg siden 1964.
  • Mottar i år 875 000,- i støtte fra Kongsberg kommune. 821 000,- gis av Buskerud fylke. 2 400 000,- kommer fra Kulturrådet. Sistnevnte har allerede bevilget 2 600 000,- for neste år, og 2 800 000,- for 2020. Festivalen har søkt rådet om tilsvarende Moldejazz' støtte.
  • Årets budsjett er på 35 millioner kroner.
  • Engasjerer rundt 600 frivillige.