– Uklokt av Buskerud hvis de ikke støtter opp

Festivalfylket: Tidligere fylkeskultursjef Tone Østerdal mener Kongsbergjazzen tar sitt samfunnsoppdrag på alvor.

– Buskerud skryter av å være «festivalfylket», men de skyter ganske lite inn i satsinga. De har en del å gå på i støttekroner. Det sier Tone Østerdal, som gikk fra stillinga som kultursjef i Buskerud til tilsvarende i Akershus. Nå har hun skiftet jobb igjen, og skal ivareta konsertarrangørers interesser som leder organisasjonen Norske Konsertarrangører.

– Det er uklokt hvis Buskerud fylkeskommune ikke støtter opp om en av de største sjangerfestivalene som også har så bredt nedslagsfelt, sier hun om festivalens ønske om mer penger. Østerdal kommenterer festivalens utspill om at lignende festivaler andre steder i landet får mye mer.

Dog tror hun ikke poenget om fast budsjettpost er avgjørende:
– Festivalen er bunnsolid, og et vedtak står alltid bare fram til neste budsjettbehandling. Så akkurat det med å være fast budsjettpost tror jeg ikke er avgjørende for festivalen, selvom jeg skjønner at Gustavsen ser det slik fra festivalens ståsted. I dag får Kongsbergjazz treårig støtte, men vil sidestilles med institusjoner som Buskerud Kunstsenter og Brageteatret, som har fast post på fylkesbudsjettet.

– Er det gitt at det er bra for en festival som Kongsbergjazzen å få mer i støtte? Bredden deres kan jo komme av at de er nødt til å jakte publikummere?

– Det kan du si, men snudd på det, kan også det offentlige være tydeligere på hva de ønsker seg for støttekronene, det er ikke den mest kommersielle delen av festivalen som trenger å støttes av fellesskapets kroner, for eksempel, sier Østerdal. Hun var blant deltakerne på en fagdag som også kulturpolitikere deltok på på jazzfestivalen i forrige uke.

Les også: Urettferdig at Molde får mer