Ordenssjef ved Drammen politistasjon, Dag Ebbestad, er svært fornøyd med at gatekjøkken stenger tidligere i helgene. FOTO: RONNY JOHNSEN

Tryggere by med nye åpningstider

STENGER TIDLIGERE: Etter at alle gatekjøkken i Drammen fikk pålegg om å stenge senest 03.30 i helgene, er byen blitt et bedre sted å være i.

Det mener i alle fall ordenssjef i Søndre Buskerud politidistrikt, Dag Ebbestad.

- Tidligere i år hadde vi en kontrollrunde mot alle gatekjøkken i Drammen som viste at det var mange som holdt åpent mye lenger enn hva de har lov til som serveringssted. Det slo vi kraftig ned på, og sørget for at alle gatekjøkken stengte dørene sine 03.30, sier han.

- Og hva har resultatet vært?

- Fra politiets side har vi utelukkende positive erfaringer med dette. Vi har en markant nedgang i antall voldsutøvelser, vi ser at fulle folk kommer seg mye raskere hjem, noe som igjen fører til at politiet har fått vesentlig mye mer tid og ressurser til å bruke på andre viktige oppgaver som vi har i helgene, sier Ebbestad.

 

Svært positivt for miljøet

Drammen har vært gjennom mange debattrunder når det kommer til både skjenketider og matservering i helgene. Ofte er det utelivsbransjen som kjemper en kamp mot politiets ønske om å innskjerpe åpningstider og begrense antall skjenkebevillinger.

Dag Ebbestad sier det må veie tyngst at det blir færre voldsepisoder og at folk kommer seg trygt hjem etter en fuktig bytur.

- Fra første dag merket vi en markant forskjell. Mine ledere i felten rapporterer hver eneste dag hva som skjer i bybildet, og alle meldinger jeg har fått siden vi skjerpet inn stengetidene for gatekjøkken i byen, går på at fulle folk forsvinner fortere ut av sentrum og at byen er et tryggere sted å være på natt- og kveldstid, sier Ebbestad til Dagsavisen Fremtiden.

 

Bensinstasjon taper omsetning

Også bensinstasjoner har merket innskjerpingen av åpningstider for gatekjøkken i byen. Det faktum at utelivspublikummet kommer seg fortere hjem, siden det ikke er mat å få i sentrum, gjør at også bensinstasjonene sliter. Distriktsansvarlig for Shell i Buskerud, Ben Forsland, er enig med politiet i at folk reiser tidligere hjem nå enn før og det har slått negativt ut for omsetningen på stasjonen.

- Ja, for oss har det vært et omsetningstap etter at politiet strammet inn åpningstider for gatekjøkken i byen, sier Forsland.

- Men flere gatekjøkken mener at omsetningen de taper i helgene er flyttet til bensinstasjonene i byen?

- Vår erfaring er at det ikke er riktig. Det er ingen gulltid for sentrumsnære bensinstasjoner. De siste fem årene har alle stasjoner merket en kraftig nedgang i omsetning. I tillegg sluses folk ut av sentrum fortere nå enn tidligere og det merker vi på både omsetning og det totale trafikkbildet hos oss på natten. Det har utvilsomt gått ned, sier Forsland.

 

Vil ikke ha utvidet åpningstid

Drammen som utelivsby har vært gjennom store forandringer de siste årene. Både i forhold til hvor folk går ut og hvor lenge de blir igjen i sentrum etter stengetid. Politiet mener at de resultatene dette tiltaket har gitt etter så kort tid må tas hensyn til når enkelte politikere stadig tar til orde for utvidet åpningstid og flere skjenkesteder.

- Vi mener helt klart at det vil være uklokt å utvide åpningstidene for serveringssteder i byen. Vi bruker enormt med ressurser til å passe på og forebygge voldsepisoder når utestedene stenger.

- Går vi tilbake til slik det var tidligere, vil det bety at da fortsetter gjetingen etter fulle folk, noe som stjeler politiets tid samtidig som gatene blir mer utrygge, sier han.

- Men hva med fulle folk på nachspiel og folk som sovner fra pizza i ovnen?

- Vi er godt oppmerksomme på at det skjer hendelser på hjemmefester og nachspiel, men akkurat når det kommer til matservering er det en myte at hvis gatekjøkken stenger tidligere så vil det oppstå flere branner. Politiet har full kontroll på branner, episoder med røykutvikling og andre hendelser knyttet til alkohol i helgene. Det er absolutt ingenting som tyder på at det har vært flere hendelser etter at åpningstidene til byens gatekjøkken er blitt innskrenket, sier Ebbestad.

 

Kun venstre og Frp

Forrige gang denne problematikken var oppe til behandling i bystyresalen i Drammen, var det kun Venstre og Fremskrittspartiet som stemte for å utvide åpningstidene til serveringssteder i byen.

Dagsavisen Fremtiden vet at eiere av serveringssteder i byen nå vil gjøre en jobb for å overbevise byens politikere at endringer må gjøres. De mener at forskjellsbehandlingen kommunen utøver i forhold til hvilke butikker som får lov til å bestemme selv hvilke åpningstider de skal ha, er påtagende. Flere av de Dagsavisen Fremtiden har vært i kontakt med varsler at de vil intensivere kampen om å få utvidet åpningstidene, slik at folk som hygger seg ute på byen skal kunne få kjøpt nattmaten før de reiser hjem.

ronny.johnsen@dagsavisen.no