– Tror på åpne dører

Fortsatt stor uenighet rundt spørsmålet om dørene bør være åpne eller lukket når Fellesnemnda i region Viken skal velge lokalisering for nytt hovedkontor.

 

– Ja, det er klart det kan medføre visse ulemper for tilbyder, hvis det kommer fram at han har strukket seg løangt for å få til en avtale med Viken fylkeskommune - og vi så likevel velger å gå for denne avtalen. Men jeg synes uansett ikke dette veier tyngre enn at avgjørelser som dette skal skje i åpne og demokratiske prosesser, sier Hanne Lisa Matt i Miljøpartiet de Grønne.

Hun tror uansett ikke en selger av en sentral eiendom, midt i Sandvika - og like ved kollektivknutepunktet i sentrum, vil ha store problemer med å finne andre interesserte kjøpere.

– Vedkommende selger vil jo uansett måtte ha en god forklaringer på det tilbudet han har gitt - for Viken er en ettertraktet kunde . Og hvis man tilbyr noe til det offentlige må man faktisk regne med at folk får innsyn i prosessen, konstaterer hun.

Matt mener derimot det skaper et veldig dårlig inntrykk at man først går inn for å lukke saken for tilhørere og media - og at innholdet i saken deretter lekkes til media.

– Det gir prosjektet et dårlig rykte, skaper vanskelige forutsetninger og ødelegger for profesjonaliteten.

V: – Feil inngang

Anders Wengen er enig i at gårsdagens lekkasjer til NRK setter Fellesnemnda i en vanskelig situasjon, men ellers er han for at enkelte sider av denne saken bør unntas offentlighet.

–  Men hovedrammene og lokaliseringene er selvfølgelig åpent diskutert hele veien. Allerede før jul var det klart at det blir enten Sandvika eller Lysaker, og når avgjørelsen er tatt legges naturligvis alle vurderingene som er lagt til grunn åpent ut. Men det er klart at hvis vi ikke går inn for det vi nå har forhandlet fram, så vil tilbyder her komme i en vanskelig situasjon overfor andre potensielle kjøpere.  

Wengen synes i det hele tatt Senterpartiet har feil inngang til saken –  når de mener valget av hovedkontor vil ha så stor betydning for innbyggerne i Viken.

–  Det er jo bestemt at det blir Lysaker eller Sandvika - og hvorvidt valget mellom disse to virkelig har så stor viktighet for ansatte og innbyggere er ikke helt klart for meg i hvert fall. Avstandsmessig er det uansett ikke store forskjellen det er snakk om.

Tror dørene vil åpnes

Rett før møtestart i Fellesnemnda torsdag sier Arbeiderpartiets Bjørn Tore Ødegården at han uansett tror dørene vil bli åpnet.

–  Personlig ønsker jeg i hvert fall meroffentlighet i enhver sammenheng. Når det er sagt så skjønner jeg administrasjonens vurderinger med hensyn til å sikre Vikens interesser. Ved alle slags offentlige anskaffelser er det ikke alle forretningsmessige forhold som legges ut før avgjørelsen er tatt. Uansett tilsier min erfaring at  slike ting som dette er litt situasjonsbestemt, og når noe allerede er helt eller delvis lekket ut så skaper det en ny situasjon. Når det gjelder dagens debatt tror jeg det skal veldig mye til at noen kommer inn på detaljer som i utgangspunktet var unntatt offentlighet, så der tror jeg nok dørene åpnes, sier Ødegården