Allerede i dag er det til tider store trafikale problemer i Konnerudgata. Høsten 2014 skal veien stenges, men veimyndighetene vet ikke hvordan de skal finne gode nok alternative kjøreruter. ILLUSTRASJONSFOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN/NTB SCANPIX

Trafikkaos til og fra Konnerud

VIL STÅ BOM FAST: Drosjeselskapene varsler det ultimate trafikkaoset når Konnerudgata stenges for trafikk og 25.000 biler skal finne nye veier til målet.

Etter det Dagsavisen Fremtiden erfarer står de faglige veimyndighetene rådville overfor trafikksituasjonen på Strømsø når Konnerudgata skal stenges for trafikk høsten 2014. I første omgang skal veien bygges i fire felt fra Konnerudgata til Drammenshallen, før arbeidet fortsetter hele veien ut til Kobbervikdalen.

Problemet med Konnerudgata er at alternativene for omkjøring er få. Enten må alle biler til og fra Konnerud sluses gjennom Professor Smiths allé og forbi Gulskogen kjøpesenter eller mot Austad og ned til Bangeløkka. To veier som er så belastet med trafikk i dag at morgen- og ettermiddagsrushet allerede har nådd smertegrensen for hva sentrum tåler av kødannelse før det vil få store konsekvenser for buss, drosje og persontrafikk.

- Kjører andre steder

Statens vegvesen vurderer likevel situasjonen som overkommelig og mener at bilistene løser denne problematikken selv.

- Trafikkmønsteret i disse gatene er forholdsvis heftig per i dag og Konnerudgata er et kritisk punkt. Vi vet også at trafikken står i Bjørnstjerne Bjørnsons gate både morgen og ettermiddag og skjønner ut fra det at det vil bli trafikale problemer når vi skal bygge ny firefelts vei fra Konnerudgata og til Drammenshallen, sier Knut Erik Skogen i Statens vegvesen.

- Hvordan skal dere løse at mange tusen biler må ha alternative veier?

- Vår erfaring viser at folk finner sine egne kjøremønstre. Det vil ikke løse problemene, men vi tror dette vil gå seg til etter hvert. Er det mye anleggsarbeid, så velger folk andre steder å kjøre, sier Skogen til Dagsavisen Fremtiden.

- Det ultimate kaos

Trafikkleder Jens Haug Onshus i Drammen Taxi mener at stenging av Konnerudgata vil bety store trafikale problemer.

- Det blir et vanvittig kaos. Én ting er at omkjøringsmulighetene er få, en annen ting er hvordan dette kommer til å se ut på vinterføre med busser, taxi og biler i skjønn forening. Slik som veien er i dag, med problemer i morgen- og ettermiddagsrushet, kan det hende at motorveien og Kobbervikdalen blir den beste løsningen, sier Onshus til Dagsavisen Fremtiden.

Også driftslederen i Norgestaxi, Reidar Sørensen, ser for seg så betydelige utfordringer at han ber om at drosjebransjen tas med i samtalene rundt alternative kjøreruter før veiutbygginge­n starter.

- Hvis man stenger Konnerudgata og sitter igjen med to alternative veier, så vil jeg kalle dette for det ultimate kaos. Hvis alle biler skal forbi Gulskogen kjøpesenter for å komme til Konnerud, eller må kjøre i de trange gatene på Austad, da blir det full stopp, sier Sørensen.

- Men det blir jo nødvendigvis kø når man bygger ny vei i sentrumsnære strøk?

- Ja, men å stenge en så viktig vei som Konnerudagata tror jeg vil få så alvorlige konsekvenser at det vil gå ut over både sjåførene og drosjekunder. Nå får Statens vegvesen gjøre som i Kongsberg - la bransjen få si sin mening, sier Sørensen.

Får støtte av forskere

Statens vegvesen sier til Dagsavisen Fremtiden at det skal settes i gang vesentlige tiltak for bilistene for å bøte på trafikkutfordringene. Men at det blir kaos i en periode, regner veivesenet som sikkert.

- Det er vanskelig fra før i sentrum, og denne utbyggingen vil ikke gjøre det noe bedre. Men vi håper og tror at det vil normalisere seg etter hvert, og vi kommer til å gi bilistene anbefalinger om hva som er de beste alternativene, sier Skogen i Statens vegvesen.

Han får støtte fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

- All erfaring viser at bilister benytter alternative veier når veiarbeid pågår, mener Aud Tennøy, som er forskningsleder ved TØI.

- Det som er viktig, er at man jobber med alternative tilbud. Kanskje må man opprette nye ruter for bussen, og kanskje må man også se på skilting. Dessuten kan man også gjøre tiltak som å forby parkering langs veien. Så det handler om å legge til rette for kollektivtrafikk samtidig som man ser etter kreative løsninger på folks daglige transportbehov, sier Tennøy.

Brakar og Nettbuss var ikke tilgjengelige for kommentarer i går.