Ikke Bra: Vestre Vikens Nils Fredrik Wisløff synes Politidirektoratet burde tenkt mer på organisering og fag enn på bygningsmasse, ved valg av nytt politihovedsete. FOTO: PERNILLE VESTENGEN

– Tønsberg er lite aktuelt

Vestre Viken-sjefen frykter for beredskapen, når politiet tilsynelatende legger så liten vekt på samlokalisering av nødetatene.

Lokale nyheter

– Når det haster som aller mest, og både brannvesen, politi og ambulanse må rykke ut samtidig, er man avhengig av et intenst samarbeid på tvers av etatene. Dette har fagfolkene ved SAMLOK Drammen allerede opparbeidet seg rutiner for, etter sju års tett samarbeid til beste for publikum, presiserer administrerende direktør i helseforetaket Vestre Viken, Nils Fredrik Wisløff.

Han innrømmer at han er skuffet over Politidirektoratets (POD) valg av Tønsberg som nytt hovedsete for politidistrikt Sør-Øst, men tilskriver «brummingen» i gårsdagens VG mangler ved valgprosessen. Her kalte han saksbehandlingen «amatørmessig» og «slurvete».

Politiet bremser

«– Vi har jo sett disse begrunnelsene politiet hadde. Det er jo veldig overfladisk. Og det har vært en overfladisk prosess mot Vestre Viken», sa Wisløff til VG.

Han mener POD skulle tatt med Drammen på råd, med en gang de vurderte å gå imot sin egen anbefaling om å legge det nye politihovedsetet til Drammen. Så lenge alle trodde Drammen ble foretrukket, satte man heller ikke inn flere krefter for å vinne kappløpet.

– Hvorfor er det så vanskelig å få med AMK-sentralene på samlokalisering, at dette bare eksisterer i Drammen og framover sannsynligvis bare vil komme i stand i Bodø?

– Man bør heller snu på spørsmålet, for det er jo POD som ikke er interesserte i samarbeid, med mindre alt skjer på deres premisser. Slik må i hvert fall deres klare, indirekte signaler oppfattes, mener Wisløff.

– Hvordan klarte dere i så fall å etablere SAMLOK Drammen?

– Fordi vi flyttet inn på politihuset, og aksepterte alle politiets forutsetninger.

Uten plass til AMK

Et av de viktigste argumentene for at POD vil legge ned felles alarmsentral i Drammen, til fordel for ny sentral i Tønsberg, har vært at bygningen deres var billigere å bygge om. Bare halvåret etter har man likevel valgt å bygge nytt politihus i Tønsberg. Siden ingen av de aktuelle helseforetakene har ønsket å bli med, blir det heller ikke bygget med plass til AMK.

– Jeg har respekt for at politimester Christine Fossen sier beslutningen er tatt, men dette blir mye dyrere enn forespeilet, sier Wisløff.

Han forteller at han til dags dato ikke har sett noen utredning som forklarer valget av Tønsberg, kun en power point presentasjon.

Vestre Viken har ikke avgjort hvordan de skal organisere ambulansetjenesten framover.

– Jeg ser uansett ikke noe poeng i å flytte med til Tønsberg, når også helseforetaket i Vestfold sier nei – og deres sykehus ligger tross alt i Tønsberg, konstaterer Wisløff.