Møter: Åssiden helsedistrikt i Drammen inviterte Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI) på besøk 1. mars, for å lære mer om hvordan man skal legge til rette for at eldre LHBT-personer tør å være seg selv, også på institusjon.

Tilbake i skapet

De vokste opp i en tid da homofili både var ulovlig - og en psykiatrisk diagnose. Ikke til å undres over at en del skeive eldre skjuler sin legning overfor innlagte og ansatte på sykehjemmet.

– Nå er det slett ikke sånn at alle skeive og pleietrengende eldre føler at de må skjule hvem de er, men det er altså en gruppe som gjør det. Noen har kanskje alltid skjult sin legning for omverdenen, mens andre frykter fordommer og manglende forståelse. Det finnes mange årsaker, for disse menneskene vokste opp i en tid da det var mye mer tabubelagt å være homofil. Husk at her i landet var homofili ulovlig helt til 1972 – mens det var en psykiatrisk diagnose helt til 1977, sier Bothner – fra Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold FRI (tidligere LLH).

Hun besøkte nylig Saniteten bo- og servicesenter, ved Åssiden helsedistrikt i Drammen, der hun holdt foredrag og kurset ledelse og øvrig personale i å møte eldre skeive (samlebetegnelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner – LHBT) med åpenhet og trygghet.

Trenger kunnskapsløft

– Mange antar helt automatisk at folk er heterofile, slik at man stiller spørsmål som «hva heter kona – eller eventuelt ektemannen – din?». Slike ting bidrar til at enkelte føler det vanskelig å fortelle at de faktisk foretrekker partnere av samme kjønn som dem selv. Flere har mistillit til helse- og omsorgssektoren, fordi de har opplevd å bli møtt med fordommer på et tidligere tidspunkt, og dermed velger de heller å holde sin seksuelle orientering skjult.

Bothner forteller hvordan noe så enkelt som det å stille gode, åpne spørsmål i møte med nye pasienter, synliggjør at det finnes et mangfold – og at man ønsker et mangfold.

Hun ber også ansatte i hjemmetjenestene og sykehjem om å ha med seg i bakhodet – at dobbelt så mange skeive eldre lever alene, og at langt færre har barn. Dette gjør dem ekstra sårbare når de blir gamle og pleietrengende. Hvis de heller ikke har noe sterkt sosialt nettverk, har de kanskje ingen som støtter dem og tilrettelegger for at de får den hjelpen de behøver.

– Enkelte er også mer utsatte på grunn av problematiske relasjoner med medlemmer av familien, eventuelt tidligere kjernefamilie, og flere rammes av depresjon, angst og sosial isolasjon, påpeker Bothner.

Hun og FRI-kollega Janne Bromseth trakk, i en kronikk i Aftenposten i 2017, fram behovet for et kunnskapsløft innen profesjonsutdanningene og virksomhetene i eldreomsorgen – vedrørende omsorg for eldre LHBT-personer.

– Det er nok lett å tenke tradisjonelt, og ut ifra egne forventninger, og ordlegge seg deretter, mener fagrådgiver i Åssiden helsedistrikt, Dag Kjetil Strandbo.

Nyttig vekker

Han tror ikke nødvendigvis fordommer er eneste årsaken til at homofile og lesbiske eldre noen ganger opplever å bli møtt på en måte som føles ekskluderende.

Strandbo er ikke kjent med at helsedistriktet har noen eldre og åpent skeive brukere i dag, men forventer at det vil komme flere etter hvert.

– Vi ønsket å være i forkant. Jeg tror de fleste synes Bothners foredrag var veldig nyttig i så måte, konstaterer fagrådgiveren.

pernille.vestengen@dagsavisen.no