Tidlig start hjalp Drammen å oppfylle ny lærernorm

Drammen konkurrerer med store kommuner som Asker, Bærum og Oslo, og valgte i år å utlyse 44 ledige lærerstillinger tidligere enn noen gang før. Det gjør lederen i Utdanningsforbundet "veldig happy".

Christian Evenshaug (48) er leder for Utdanningsforbundet Drammen, som har bidratt til at kommunen allerede har rekruttert nok lærere til å oppfylle den nye lærernormen fra høsten av.

Ifølge NTB har Drammen, som en av få store, norske kommuner allerede oppfylt lærernormen – hvordan har de klart det?

– De var tidlig ute. For Utdanningsforbundets (Udf) del, så har vi samarbeidet tett med tidligere utdanningsdirektør i Drammen, Jan Sivert Jøsendal, om hvordan man skulle få tak i nok folk. Allerede i februar ga politikerne beskjed om at de ville bevilge de midlene som trengtes – slik at man kunne gå «all in». Utlysningen ble også publisert tidligere enn noen gang før. Det var nødvendig fordi Drammen konkurrerer om søkerne med store kommuner som Asker, Bærum og Oslo. I Udf stilte vi oss veldig til rådighet til å bidra til prosessen. For eksempel var vi med da utdanningsdirektøren og hans stab tok alle førstegangsintervjuene. Det var veldig mange kvalifiserte søkere, men ikke alle var like egnet for barne- og ungdomsskolen. For eksempel er jo alle de med universitetsutdannelse – og en pedagogutdanning på toppen – kvalifiserte til å undervise, selv om de nok passer bedre inn høyere opp i utdanningssystemet. Det er jo veldig begrenset hvilke fag de kan undervise i, og da gjerne på et ganske avansert nivå. Det vanskeligste var å få tak i lærere for 1. til 4. trinn. Her måtte kommmunen utlyse stillingene en gang til, men var heldigvis tidlig nok ute likevel, og fikk på plass alle de trengte her også.

Hvor mange nye lærere var dere egentlig nødt til å finne?

– 25, som en direkte følge av normen og elevtallsveksten. Dette kom i tillegg til de 19 som valgte å slutte eller gikk av med pensjon i løpet av året og måtte erstattes. Totalt 44 nye, gode lærere. Jeg er veldig happy for at kommunen virkelig satset på dette, for inntil lærernormen var et faktum, har stort sett alle kjempet imot vårt ønske om en statlig norm for lærertetthet.

Nå som det blir flere lærere – da blir vel alt bare fryd og gammen da?

– He he, ja, vi kan jo håpe på det. Men nå må ikke folk tro at det aldri blir flere enn 16 elever per gruppe i 1. til 4. trinn da. Dette er vi veldig opptatt av å få fram, for dette handler om antall elever per lærer – i gjennomsnitt per skole. Man kan godt ha to klasser med 23 elever i hver, men totalt har disse elevene da kanskje tre lærerårsverk på deling. Selv om man neppe vil merke en helt vanvittig bedring fra første dag, så mener vi dette er et stort steg i riktig retning. Nok lærere til å undervise og tilrettelegge for hver enkelt elev er det vi har etterspurt aller mest. Jeg er ikke i tvil om at økt lærertetthet vil ha effekt, men den største umiddelbare forskjellen blir nok at de yngste elevene slipper å tilbringe store deler av dagen i grupper med over 24-25 barn. For øvrig blir det nok bare enda vanskeligere å få tak i lærere framover – og fra 2019 skal jo også gruppestørrelsene reduseres enda litt til. Kommunen skal ha stor kred for at de har klart å oppfylle normen, men det er er altså ingen grunn til å «hvile på laurbærene».

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg tror jeg må si «Røtter», av Alex Hayley. Den handler blant annet om slavetiden i USA – og jeg husker den gjorde stort inntrykk.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å se ungene utvikle seg fra barn til voksne.

Hvem var din barndomshelt?

– Mahatma Gandhi. Jeg så faktisk premieren, på Colosseum kino, som 12-åring. Jeg ble pasifist og militærnekter på flekken. Det er jeg for så vidt ennå da.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Spiller musikk – skikkelig høyt.

Hva liker du minst ved deg selv?

– At jeg ikke tar noe særlig sjanser, men i stedet bare «safer».

Er det noe du angrer på?

– At jeg ikke gikk musikklinja på videregående. Jeg turte ikke velge det, siden man ikke fikk studiekompetanse. Derimot hadde jeg en kamerat som valgte det, og akkurat da skolen startet endret de reglene, slik at man likevel fikk studiekompetanse. Men jeg «safet» her også, gikk vanlig allmennfag, og kjedet meg temmelig mye.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Bård Tufte Johansen, som er favorittkomikeren min. Da ville jeg i hvert fall kunnet få skikkelig god underholdning, til og med i en så i en svett og ubehagelig situasjon.