Tatt med 39 gram marihuana

Fikk 21 dagers betinget fengsel. «Retten har da lagt vekt på at marihuana straffes noe mildere enn hasj,» står det i dommen.

Av Kenneth Lia Solberg

En 33 år gammel mann er i Drammen tingrett dømt til 21 dagers betinget fengsel med to års prøvetid for å ha oppbevart 39 gram marihuana på sin bopæl. Mannen, som er bosatt i Drammen, må også betale 6.000 kroner i bot.

Påtalemyndigheten forslo å gi mannen 24 dagers fengsel, men fikk ikke fullt gehør for det.

«Retten er kommet til at påtalemyndighetens forslag er for strengt, selv sett i lys av at siktede tidligere er straffet for brudd på narkotikalovgivningen. Retten har da lagt vekt på at marihuana straffes noe mildere enn hasj,» står det blant annet i dommen.

Mannen ga i retten en uforbeholden tilståelse.