Tatt med 352 gram hasj, kniv og knokejern

En 28-åring fra Lier er i dømt til 90 dagers fengsel for flere lovbrudd.

28-åringen ga en uforbeholden tilståelse i Drammen tingrett da han ble dømt på fire punkter:

  1. For å ha oppbevart 351,9 gram hasj på en bopel i Drammen.
  2. For å ha gått rundt på Strømsø torg nattestid med foldekniv i lomma nattestid.
  3. For å gått rundt med knokejern.
  4. For ulovlig besittelse av 0,3 gram marihuana.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

«Siktede er tidligere straffet en rekke ganger, blant annet for narkotikaovertredelser,» skriver Drammen tingrett i dommen.

28-åringen dømmes til 90 dagers fengsel, og tingretten påpeker at hoveddelen av straffen kommer som følge av oppbevaringen av den forholdsvis store mengden hasj.

«Det vises til at siktede er inne i en god periode og opplyser å ha vært rusfri i ett og et halvt år. I formildende retning er hensyntatt siktedes tilståelse,» skriver tingrettsdommer Fanny Tysland i dommen.