Mads Gilbert til Kongsberg sykehus for å snakke om at dødstallene vil øke dersom lokale sykehus blir lagt ned og pengene råder. FOTO: NTB SCANPIX

- Tar ikke hensyn til befolkningen

KONGSBERG: Styret i Vestre Viken vil vurdere akuttfunksjonen på Kongsberg sykehus på nytt før de tar en beslutning. Mads Gilbert mener en nedleggelse av Kongsberg vil være svært uklokt.

- Økonomien overstyrer hensynet til befolkningens sikkerhet når de velger å legge ned lokalsykehus. Dessverre skjer dette over hele landet, nå skjer det også i Kongsberg, sier Mads Gilbert.

Med det gir han en klar beskjed til Vestre Viken Helseforetak som jobber mot å legge ned store deler av driften ved Kongsberg sykehus. I tillegg setter han fyr på debatten som innbyggerne i Kongsberg har prøvd å dra i gang lenge - tryggheten forsvinner og folk får ikke den behandlingen de trenger fort nok dersom sykehuset på Kongsberg legges ned. I kveld kommer Mads Gilbert til auditoriet på Kongsberg sykehus med foredraget «Kortreist helse redder liv».

 

Les også:

Ett steg nærmere nytt sykehus

Vestre Viken velger Brakerøya

 

- Avstand redder liv

Innbyggerne i og rundt Kongsberg har uttrykt stor bekymring for den lange reiseveien til Drammen og mener at helsetilbudet blir ytterligere forringet når folk blir alvorlige syke eller det skjer alvorlige ulykker. Gilbert sier til Dagsavisen Fremtiden at kort reisevei er svært viktig for pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp.

- I kveld vil jeg snakke om hvorfor det er viktig å beholde de lokale sykehusene og hva som er årsaken til at akuttberedskapen må være til stede i lokalsamfunnet. Den sentraliseringen som vi nå ser av sykehusene er ikke bærekraftig og den er uforsvarlig, sier han.

- Har du noen eksempler på når det er viktig å ha et lokalsykehus med akuttfunksjon?

- Da kan du bare se til det som skjedde i Lærdal i vinter. Der var de helt avhengig av at lokalsykehusene var operative, både når det kommer til å ta vare på pasienter som blir syke og når det skjer alvorlige ulykker i lokalsamfunnet, sier Gilbert.

 

Les også: - Et nedlagt sykehus på Kongsberg betyr dødsfall

 

Blir påvirket av presset

Idéfaserapporten som Vestre Viken la fram i november i fjor, utelukket at Kongsberg skulle ha en egen akuttfunksjon. Kun planlagte behandlinger skulle være igjen, men det var før høringsrunden. Det kom såpass mange innvendinger mot å fjerne akuttfunksjonen i Kongsberg at det vil være et sentralt punkt i beslutningen som gjøres av styret i slutten av april.

- Idéfaserapporten foreslo at det ikke skulle være akuttfunksjoner på Kongsberg. En del høringsinstanser har gått inn for å beholde akuttfunksjonene der, og høringsuttalelsene er tatt med inn i det videre arbeidet. I styremøtet 31. mars ble det drøftet å videreføre akuttfunksjoner på Kongsberg. Hva styret ender opp med å beslutte, får vi først vite i slutten av april, sier fagdirektør i Vestre Viken HF, Halfdan Aass.

- Hva tenker du om at Mads Gilbert mener det er uforsvarlig med for lang reisevei fra sykehus til pasient?

- Det avhenger av hva slags avstander vi snakker om og hvilken akuttberedskap som er utenfor sykehuset. Dette er vurderinger som tas med i arbeidet. Styrets beslutning får vi i slutten av måneden, sier Aass.

 

Svakt faktagrunnlag

Gilbert mener det både er dårlig økonomi og dårlig helsepolitikk å legge ned lokalsykehus i det omfanget Idéfaserapporten beskriver.

- Jeg synes at dette er en hardhendt behandling av innbyggerne i distriktene. Det finnes utallige studier som viser at kortreist helse redder liv og at små sykehus er mer bærekraftige enn de store gigantsykehusene. I tillegg viser rapporter at sykehusinfeksjoner også går ned ved å ha lokalsykehus, sier Gilbert.

- Men vil ikke store og moderne sykehus gi et bedre tilbud generelt sett?

- Små sykehus scorer ofte best når det gjelder tilfredshet blant brukerne, så det er jeg ikke enig i, sier Gilbert.

 

Avgjørelse i slutten av april

28. april kommer styret i Vestre Viken Helseforetak med flere beslutninger. Da vil skjebnen til Kongsberg sykehus bestemmes, de skal avgjøre om Brakerøya er den beste lokaliseringen og de vil også ved å legge idèfaserapporten til grunn gå god for at den økonomiske realismen er til stede. Etter styrets beslutning vil saken gå videre til Helse Sør-Øst før den havner hos politikerne på Stortinget for behandling i løpet av 2015.

ronny.johnsen@dagsavisen.no