Sykkeltur gjennom fjordparken til Lier

Tidlig vår betyr tidlig sykkelsesong. Dersom du ikke allerede er ute på to hjul, er det bare å blåse vinterstøvet av doningen i garasjen, og ta denne turen gjennom fjordparken til Lier.

Hva: Flott rundtur på sykkel i to varianter.

Hvor: Gjennom fjordparken til Lier

Lengde tur/retur: 21 km

Høydeforskjell: 93 m.

Fra Bragernes torg sykler du langs elveparken og etter å ha passert Holmenbrua, på grusveien gjennom Fjordbarken til munningen av Drammenselva.

Etter å ha kjørt over brua over Tomineborgbekken, krysser du kommunegrensen til Lier i bunnen av den neste bukta før du tar til venstre på den nye sykkelveien, som nylig ble åpnet og går mellom parkeringsplassen for importerte biler og skrapjernlageret til Hellik Teigens bedrift.

Veien fortsetter så gjennom hele havneanlegget på sjøsiden av jernbanen. På den andre siden av havneområdet kommer du ut på Linnesstranda, som var den gamle hovedveien til Røyken.

Ta deg tid til en liten avstikker ut på friområdet Gilhusodden (hvitt skilt). Det var ute på fjorden her St. Hallvard den 15. mai 1043 forgjeves prøvde å redde livet til en gravid kvinne, som urettmessig ble beskylt for tyveri.

Tilbake på Linnesstranda passerer du Betel kapell og krysser munningen av Lierelva før du krysser under Europavei 134.

Har du prøvd forrige ukes turtips: Denne turen er lur å gå før dyrene slipper ut på beite

Her skiller de to variantene av denne ukas turtips lag.

Tar du til venstre, kan du fortsette på gang- og sykkelveien langs Tuverudveien til Lierkroa, der du igjen tar til venstre langs Husebysletta og Lierstranda tilbake til Brakerøya stasjon og Elveparken til Bragernes torg. Denne rundturen er på 11 km på meget barnevennlig vei, helt uten stigninger.

Jeg foreslår imidlertid at du tar til høyre på gang- og sykkelveien langs Europavei 134 i retning Røyken. På motsatt side av veien ser du den gamle inngangen til gamle Gullaug fabrikker. Her ble det inntil årtusenskiftet produsert dynamitt, lunter og krutt, men opprinnelig var den 600 mål store eiendommen herresetet til Niels Svendssøn som ble adlet med tilnavnet Tordenstjerne i 1505.

I svingen på toppen av den første bakken tar du til venstre mot Myre (gult skilt) og triller sykkelen de neste 700 meter opp den bratte Gullaugkleiva. Ved Fagerhaug tar du til venstre ved skiltet som viser at det er 4 km til Reistad. Oppe på den gamle jernbanetraseen, der togene rullet i nesten 100 år fra 1872, tar du til venstre.

Sykkelturen langs jernbanetraseen er en behagelig opplevelse, først gjennom en kort tunnel (bildet) og deretter i slakk utforbakke forbi gamle Gullaug stasjon. Her er det bord og benker hvor du kan raste og nyte utsikten.

På Reistad krysser du de gamle Lierbakkene og fortsetter på den gamle jernbanetraseen helt ned til og gjennom Lierbyen. Sykl opp bakken langs Hegg skole opp til fylkesvei 285 og fortsett på den gamle jernbanetraseen (se skilt) til den munner ut i Engene ved Brakerøya. Videre sykler du ned til elveparken igjen og tilbake til sentrum.