Helse- og sosialtjenester har hatt et stabilt høyt sykefravær. De siste beregningene fra NAV Buskerud viser at sykefraværet faller drastisk for disse arbeidstakerne. FOTO: FREDRIK BJERKNES

Sykefraværet ned

DRAMMEN: Siste kvartal i fjor var det legemeldte sykefraværet på 5,7 prosent. Det er en nedgang på 3,5 prosent fra året før.

Fortsatt er det kvinner som topper sykefraværsstatistikken i Buskerud. Sykefraværet i siste kvartal 2013 var for kvinner på 7,6 prosent. Det blir forklart med svangerskapsrelaterte sykdommer og at det er flere kvinner som jobber i næringer med høyt sykefravær som for eksempel helse- og sosial, forteller rapporten fra NAV Buskerud som ble offentliggjort i går. Sykefraværet for menn i Buskerud var på 4,3 prosent. I 2012 var sykefraværet på 5,7 prosent, mens det i 2013 gikk ned til 5,4 prosent.

 

Færre og færre syke

- Felles for alle kommunene i Buskerud er at alle kan vise til en god statistikk. Fokuset på sykefraværet har vært stort i hele landet, og buskerudkommunene har all grunn til å være fornøyd med de nyeste tallene, sier NAV-direktør i Buskerud, Elisabeth Holen.

- Det er jo veldig gledelig at sykefraværet går nedover. Det vi ser som er bra er at å bruke gradert sykmelding er med på å gi utslag som det vi ser nå.

- Alle kommunene går ned, det må bety at det er flere ting som virker?

- Vi jobber jo kontinuerlig med å få sykefraværet ned. Vi skal ikke ta æren for alt, men disse tallene viser at alle næringer har vært opptatt med å få ned sykefraværet. Det må en innsats til, både fra leger, næringsliv og NAV for å få til dette, sier Holen til Dagsavisen Fremtiden.

 

Gode tall

Mange av bransjene som har slitt med høyt sykefravær har svært gode tall å vise til for 2013. Den største nedgangen finner vi innen bygg og anlegg med en nedgang på hele 7,9 prosent. Overnatting- og serveringsvirksomhet går ned 7,5 prosent, og transport og lagring har en nedgang på 6,6 prosent i legemeldt sykefravær. I Buskerud er det helse- og sosialtjenester som overrasker mest i den ferske rapporten forteller NAV Buskerud. En nedgang på 6,4 prosent i denne bransjen er det laveste tallet som er registrert siden 2009.

I Buskerud var 25 prosent av de sykmeldte på gradert sykmelding, noe som er en dobling fra 2012. Også her er andelen noe høyere for kvinner enn for menn. Bruken av gradert sykemelding øker med sykmeldingsperiodens varighet. For dem som passerte 12 uker med sykmelding hadde 44 prosent gradert sykmelding.

 

NHO fornøyd med tall

Avdelingsdirektør i NHO kommenterer de ferske tallene med å skryte av næringslivet som har bidratt til at sykefraværet har vært og er på vei ned.

- Bedriftene tar sitt ansvar og legger til rette så langt det er mulig, sier Lars Jacob Hiim.

- Det er viktig at tiltak settes inn så tidlig som mulig i samarbeid med NAV, det er for å forebygge lange fravær, sier han og viser til de forenklede lovendringene som vil tre i kraft fra 1. juli i år.

Sykefraværet i Buskerud for 4. kvartal i 2013 representerte hele 374.257 tapte dagsverk.

ronny.johnsen@dagsavisen.no

 

Nedgang fra `09

Drammen -1,4 prosent

Nedre Eiker -0,7 prosent

Øvre Eiker -1,5 prosent

Lier -0,9 prosent

Kongsberg -1,3 prosent

Nes -1,1 prosent

Hemsedal -1,0 prosent

Modum -1,5 prosent

Røyken -0,9 prosent

Hurum -1,3 prosent

Krødsherad -2,7 prosent

Ringerike -0,5 prosent

Hole - 1,3 prosent

Ål -1,8 prosent