ET BEDRE LIV: I 22 år hadde kvinnen fått behandling for spiseforstyrrelser, angst og depresjon uten å bli frisk. Åtte uker med behandling gjorde henne i stand til å leve et aktivt familieliv igjen. ILLUSTRASJONSFOTO: Sara Johannessen/NTB SCANPIX

Syk i 22 år - frisk etter 8 uker

I to tiår år hadde kvinnen prøvd å bli kvitt sine psykiske lidelser. Etter åtte uker på Konnerud ble hun frisk.

– Livet mitt har blitt totalt forandret. Det har blitt veldig mye enklere og mer behagelig, forteller kvinnen.

For tre år siden ble hun innlagt på Drammen DPS i Vestre Viken. Der gikk hun gjennom åtte uker med intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). Det unike tilbudet er for pasienter som har flere mislykkede behandlingsforsøk bak seg.

– Jeg hadde fått det anbefalt, men tenkte at det bare var nok et tilbud. Men denne gangen hjalp det virkelig, sier kvinnen.

Som Dagsavisen Fremtiden skrev lørdag, skal behandlingstilbudet legges ned fra nyttår. Det synes den tidligere pasienten er svært trist:

– Det er tragisk at ikke andre skal få den samme muligheten til å bli frisk. Alle som har strevd så mye, fortjener den muligheten.

LES OGSÅ: Suksesstilbud legges ned

Intens behandling

Kvinnen ønsker å dele sin historie i håp om at det kan bidra til at tilbudet reddes. Siden psykiske lidelser er så tabubelagt, vil hun være anonym.

Kvinnen har slitt med psykiske lidelser siden hun var ung og fått ulike typer behandling i 22 år. Hun har både vært innlagt og fått poliklinisk behandling for spiseforstyrrelser, angst og depresjon.

– Når jeg var i behandling for ett symptom, hoppet jeg over til et annet. Fikk jeg kontroll på spiseforstyrrelsene, startet jeg med tvangshandlinger, sier hun.

For tre år siden ble kvinnen innlagt på Drammen DPS sammen med fem andre som også hadde flere behandlingsforsøk bak seg. De fikk både individuell terapi og terapi i grupper. Alle lidelser ble sett under ett.

– Det var veldig intenst. Følelser jeg ikke tidligere hadde tatt tak i, ble tatt på alvor. Jeg fikk hjelp til å stå i de følelsene og erkjenne at ting ikke hadde vært okay, forteller kvinnen.

Frisk i tre år

Andre steder gis ISTDP-behandling poliklinisk. Kvinnen tror ikke det ville vært like effektivt for henne:

– Man blir mer tilbakeholden med å konfrontere sine egne følelser hvis man vet man skal rett hjem etterpå. Siden jeg var innlagt, kunne jeg bruke behandlerne og de andre pasientene når jeg hadde behov for det.

Da opplegget var over, var kvinnen behandlingsfri for første gang på 22 år. Hun har heller ikke hatt behov for å bruke medisiner i løpet av de tre årene som har gått.

– Nå er jeg i stand til å ha tettere relasjoner med dem jeg ønsker å ha det med. Jeg involverer meg mye mer på jobben, og det gir mening for meg å omgi meg med andre.

Tvangshandlingene er forsvunnet, og hun har både tid og ork til å ha folk på besøk. Kvinnen ble erklært 50 prosent ufør rett før ISTDP-behandlingen startet, nå ønsker hun å jobbe mer.

– Før var det et ork å gå på jobben. Nå gir det meg masse! sier hun glad.

– At jeg fikk denne behandlingen, har spart samfunnet for masse.

– Ville aldri skjedd i somatikken

Pasientombudet i Buskerud reagerer sterkt på nedleggelsen. Hun mender det samme aldri ville skjedd med et somatisk tilbud.

– Da Drammen sykehus fikk suksess med en ny type hofteoperasjoner, strømmet pasientene til fra hele landet. Man la ikke ned tilbudet bare fordi det ble en suksess, sier pasient- og brukerombud Anne-Lene E. Arnesen.

– Her har man tilpasset behandlingen til den problematikken pasientene har. Det lyktes, så slutter de med det. Det ville man aldri funnet seg i i somatikken!

– Overgrep mot pasientene

Arnesen reagerer sterkt på at Vestre Viken har bestemt seg for å legge ned døgntilbudet til pasienter som ikke har hatt effekt av tidligere behandling. Hun mener helseforetaket ikke har gitt et tilfredsstillende svar på hvordan disse pasientene nå skal ivaretas.

– De har ikke sagt hva de skal få annet enn det de fikk før, og som ikke nyttet. Det er et overgrep mot pasientene å tilby dem det som ikke virket. Dette er et svarteperspill som pasientene er dømt til å tape, sier ombudet.

– Fins det et adekvat behandlingstilbud, har pasientene rett på å få det. Kanskje fins det i utlandet, og da kan det bli dyrt for Vestre Viken.

Mener saken bør opp i styret

Pasientombudet viser til nasjonale føringer om å styrke behandlingstilbudet for rus og psykiatri. Hun minner også om at Vestre Viken selv har sagt at kvalitet i behandlingen er minst like viktig som økonomi.

– De kan ikke vise til endring i regelverket som gjør nedleggelse nødvendig. Det er ikke flere som skal ha behandling, dette er bare et logistikkspørsmål, fastslår Arnesen.

– Denne saken bør løftes inn til styret i Vestre Viken og kanskje Helse Sør-Øst. Man står overfor alvorlige etiske problemstillinger: Man har et godt tilbud, men kan ikke prioritere pasientene.