Rektor Monica Sæhus ved Kjøsterud ungdomsskole er i ferd med å legge planer for hvordan elevene skal ta igjen den tapte undervisningen etter lærerstreiken. FOTO: SILJE S. SKIPHAMN

Streiken kan gi lengre skoledag

DRAMMEN: Elever som ble rammet av lærerstreiken kan få flere timer undervisning enn vanlig. Rektorene planlegger nå hvordan elevene skal klare å ta igjen det tapte.

På Kjøsterud skole er både elever og lærere glade for endelig å være i gang med skoleåret. På grunn av streiken gikk lærerne glipp av verdifulle planleggingsdager, mens elevene har mistet 11 skoledager.

- Elevene er veldig positive og klare for å fokusere på læring nå, sier rektor Monica Søhus ved Kjøsterud skole.

Hennes skole var sammen med Børresen og Galterud de ungdomsskolene i Drammen som ble hardest rammet av lærerstreiken. Også på Svensedammen, Gulskogen og Marienlyst mistet elevene undervisning.

Rektorene på alle skolene er nå i ferd med å planlegge hva de skal gjøre for å hjelpe elevene med å ta igjen det tapte. De er spente på om politikerne vil tilføre ekstra midler slik at de får mulighet til å lage et ordentlig opplegg for elevene.

 

Svake elever rammes

- Vi er alltid glad for ekstra penger, men her skal vi klare å gjøre en liten ekstrainnsats uansett, sier Søhus.

Hvordan dette skal løses i praksis, er foreløpig ikke helt klart. Søhus ser imidlertid for seg ekstra timer både i norsk, matematikk og kanskje også i engelsk.

- For å få til det må elevene enten ha lengre skoledager eller så vil det gå på bekostning av andre fag, sier hun.

Oppvekst- og utdanningskomiteen skal i ettermiddag behandle et forslag om «kompensatoriske» tiltak for elevene etter lærerstreiken. «Konsekvensene av streiken er at et allerede komprimert skoleår er blitt enda mer komprimert, og undervisningsbortfall rammer særlig de utsatte elevene», heter det i saksframlegget.

 

Lover ikke penger

Rådmannen anbefaler at elevene skal få tilbud om ekstra undervisning, og at skolene får tilført penger for å få det til. Dette vil imidlertid ikke skje før behandlingen av 2. tertial.

Leder av oppvekst- og utdanningskomiteen, Elisabeth Lindberg (H), vil ikke love at skolene får tilført mer penger. Men hun er klar på at Høyre ønsker å tilrettelegge for at elevene skal kunne ta igjen tapt undervisning.

- Jeg ba administrasjonen om å få en sak slik at vi kunne se om det var behov for tiltak, spesielt på tiende trinn, sier Lindberg.

Hun ba også om å få se de økonomiske konsekvensene, men det rakk ikke administrasjonen å utrede. Hvis komiteen sier ja til rådmannens innstilling, kan pengene likevel komme i oktober.

- Vi vil ha helt konkrete tiltak på bordet før vi bevilger penger. Vil skolene for eksempel bruke ferier eller helger til undervisning, spør Lindberg.

 

Ap vil gi tilbake alt

Nicoline Bjerge Schie sitter i oppvekst- og utdanningskomiteen for Arbeiderpartiet. Hun mener skolene bør få tilbakeført alt kommunen sparte på lønnsutgifter til lærerne under streiken. Kommunen selv anslår at det dreier seg om 3,5 millioner kroner.

- Pengene bør gå tilbake til skolene, og lærere og foreldre bør bli enige om hva de skal brukes på. Jeg synes ikke det er riktig at kommunen skal spare penger på en streik, sier Schie.

- Skolene i Drammen er allerede skåret ned til beinet. På Danvik hadde de ikke råd til å leie inn vikarer på slutten av skoleåret. Så vi vet at det er nok å bruke penger på.

 

Nekter lærerne kurs

På Galterud skole har rektor Jan Dag Michalsen allerede iverksatt tiltak for å hjelpe streikerammede elever. Det er flere lærere på leksehjelpen, og det er to lærere til stede i flere av undervisningstimene.

- Vi har ikke økonomi til å sette i gang ekstra undervisning, men har prøvd å vri litt innenfor de ressursene vi har, sier Michalsen.

Hvis politikerne bevilger mer penger, kan det bli flere lærere både i basisfagene og i samfunnsfag. Michalsen vil også vurdere å tilby ekstra undervisning etter skoletid.

- I tillegg får ikke lærerne dra på kurs i høst. Elevene trenger stabilitet i undervisningen, sier han.

silje.skiphamn@dagsavisen.no