Oppgitt: Harald Bell Solaas er lite glad for at sommeridyllen har blitt forstyrret av kloakk. FOTO: KENNETH LIA SOLBERG

Stort utslipp av kloakk i fjorden

Harald Bell Solaas fortviler over at kloakken fortsetter å flyte ut i Drammensfjorden nær hans hjem – over et halvt år etter at en undersjøisk kloakkledning ble ødelagt.

– Det som er svært alvorlig er at kommunen ikke har ordnet opp i dette. Det skal jo foreligge beredskapsplaner som gjør at man tar grep umiddelbart når slike ting skjer, sier Harald Bell Solaas, som er bosatt på Hella langs ut mot Drammensfjorden i Svelvik.

Måtte vaske hunden

Den pensjonerte tidligere avdelingssjefen i Tollvesenet forteller at lukten til tider har vært svært sjenerende, og spør seg om det også tidvis har vært direkte helsefarlig å bade i umiddelbar nærhet til utslippene.

– Når det blir flo sjø, så får vi dette inn på Velforeningens badeplass og friluftsanlegget og inn til oss som bor her. Det lukter pyton. I perioder har vi måttet gå inn, sier han.

Han forteller at han måtte vaske hunden sin grundig med grønnsåpe en gang etter at den hadde badet der. Flere barn har også badet i området.

– Unger og bikkjer kommer opp av vannet og du må vaske og dusje dem, så ille har det vært i perioder, sier han.

Ingen informasjon

Solaas forteller at verken han eller naboene har fått noe som helst informasjon om utslippet.

– Jeg reagerer på evneveikheten, sier han om kommunens håndtering.

Når Dagsavisen Fremtiden tar kontakt med ordfører i Svelvik Andreas Muri (H), er utslippet helt nytt for ham.

– Det har ikke kommet til meg. Jeg har aldri hørt om det før, sier ordføreren til Dagsavisen Fremtiden, før han forsikrer om at han skal se på saken.

Mistenker båter

Avdelingsleder for vann og avløp i Svelvik kommune, Jane Nysæter Madsen har derimot visst om kloakkutslippet lenge – siden lenge før jul.

– Vi mistenker at det var båter som lå ankret i området som gjorde skade på ledningen, sier hun.

Hendelsen skjedde mest sannsynlig i november.

– NORVAR gjorde en test på ledningen like før jul, og allerede da tok vi kontakt med fylkesmannen og fylkeslegen og meldte om mulig skade, sier hun.

Hun sier en hard vinter og is på sjøen der ledningen ligger er årsaken til at det har tatt så lang tid å få gjort noe med saken. Det var først etter påske de oppdaget omfanget av skaden på rørledningen.

– Vi fant da en 90 graders knekk på ledningen, noe vi mener tydelig viser at det er ankerfestet fra en båt som har gjort skaden, sier hun.

Reparerer trolig neste uke

Hun forteller at planen er at repareringsarbeidet på ledningen skal starte i neste uke.

– Vi håper det skal være ordnet i løpet av én til to uker sier hun.

– Dere kunne vel ha klart å bruke mindre enn et halvt år på ordne dette?

– Dersom vi skulle gjort det raskere, ville det krevd at firmaene som gjør arbeidet for oss arbeidet raskere, og det har de ikke mulighet til. Det faktisk kun er de siste ni ukene vi har hatt tilkomst til skadeområdet på grunn av isen.

Det er kartleggingen og grunnlagsarbeidet som har tatt litt tid, dette er ikke fordi vi mener at entreprenør kunne ha vært raskere, men det har vært viktig å kvalitetssikre hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres, og entreprenør må ha tilgjengelig mannskap og utstyr til å utføre jobben. Dette er arbeid som krever særskilt kompetanse og riktig utstyr til jobben.

– Solaas reagerer veldig sterkt på at naboene ikke er blitt informert ...

– Vi kan alltid bli bedre på kommunikasjon, men jeg presiserer samtidig at det ikke har kommet inn noen klager til meg fra beboere i området som omhandler de problemene og plagene som beskrives av Solaas, men de som har hatt spørsmål om hendelsen, har fått både svar og informasjon fra oss. Når vi begynner arbeidene med å reparere ledningen, er planen å informere om det gjennom Svelviksposten.

– Og hvorfor er ikke kommunens ordfører informert?

– Jeg skal ikke svare på hvem som har informert om hva, men vi har i alle fall informert oppover i systemet, selv om det ikke har nådd ordføreren.

– Vil det være noen forsikring som dekker kostnaden ved denne reparasjonen?

– Vi har vært i kontakt med kommunens forsikringsselskap, og slike sjøledninger dekkes normalt ikke av forsikringen. Nå må vi vurdere om vi skal sende regresskrav til dem vi mener har forårsaket dette.

– Hva blir den samlede prislappen for reparasjonen?

– Det kan dreie seg om 300.000-400.000.

Madsen understreker at det ble tatt vannprøver av badevannet i Svelvik 30. mai, og at prøvene viste tilfredsstillende vannkvalitet på samtlige badeplasser. Men ingen av disse badeplassene ligger i umiddelbar nærhet til kloakkutslippene.