Slik ser arkitektene for seg at det nye sykehjemmet i Lier kan bli seende ut. ILLUSTRASJON: REIULF RAMSTAD ARKITEKTUR AS

Store sykehjemsplaner

LIER: Det nye sykehjemmet som skal bygges i Frognerhagen i Lier blir på over 9.000 kvadratmeter, og får hage på 15 mål.

Veidekke entreprenør har vunnet anbudet om kontrakten med Lier kommune, verdt 206 millioner kroner, og skal nå oppføre et sykehjem med 61 sengeplasser - bygget som et passivhus. Sykehjemmet skal ligge like ved Lier sykehus og vil bli et forbildeprosjekt i kommunens eldreomsorg.

De utradisjonelle planene inkluderer en fasade utført i treverk og sink. Bruttoarealet blir på 9.020 kvadratmeter fordelt på tre fløyer, i henholdsvis tre og fire etasjer. Utearealene er på hele 15 mål. Det skal bli 32 institusjonsplasser, 16 leiligheter med heldøgns bemanning, en rehabiliteringsavdeling på 12 plasser samt dagsenter for brukere med demens.

- Vi gleder oss til å bruke vår kompetanse på et svært framtidsrettet prosjekt både på miljø- og energisiden, sier prosjektleder Nils A. Mogstad i Veidekke i en pressemelding.

Bygget skal stå ferdig i februar 2016.

pernille.vestengen@dagsavisen.no