Annonse
(F.v.: ) Masud Gharahkhani, Bendik Thun, Lise Christoffersen og Tonje Kristensen synes slett ikke man behøver å reise til Oslo for gode kulturfopplevelser. Nå håper de å kunne sørge for at kulturbyen Drammen blomstrer enda mer.

– Store muligheter for Drammen

Ap-politikerne i bresjen for økt støtte og tillit til lokale kunst- og kulturutøvere.

Annonse
Lokale nyheter

– Kulturlivet blomstrer – i Drammen og i fylket for øvrig, men de fortjener bedre kår og større trygghet enn de har fått under denne regjeringen, mener stortingskandidat Masud Gharahkhani (Ap).

Nå lover hans parti større, øremerkede overføringer fra staten – til kulturelle tiltak som kulturskolene, den kulturelle spaserstokk, kulturkortet for ungdom og den kulturelle skolesekken.

– Det vil frigjøre midler på kommunalt og fylkeskommunalt plan, slik at de kan støtte lokale utøvere, frivillige aktører, festivaler og annet kulturliv, påpeker Lise Christoffersen, stortingsrepresentant for Ap.

Fortsette der de slapp

Det var mens Christoffersen var ordfører i Drammen den store snuoperasjonen i byen startet, inkludert oppbyggingen av Union Scene.

– Faktisk var det også på denne tida man formulerte at; kultur skulle være motor for byutviklingen. Byen hadde ikke vært hva den er uten dette initiativet, minner Gharahkhani om.

– Du behøver slett ikke å dra til Oslo for de store kulturopplevelsene, og enda bedre kan det bli, mener Bendik Thun, AUF-leder i Buskerud.

Hvis Ap igjen kommer i regjeringsposisjon, vil de gjenoppta sitt arbeid med Kulturløftet, som de påbegynte med den rødgrønne regjeringen. Den gangen fikk de kritikk for å fokusere for mye på de store kulturelle institusjonene, mens utøverne, og lokalt kulturliv så lite til pengene.

Mer til flere

– Men vi fikk på plass mye av infrastrukturen. Dessverre stanset arbeidet der, da det ble regjeringsskifte. Siden har de blå kuttet kulturbudsjettet tilbake til 2005-nivå, sier Lise Christoffersen.

Nå som Ap på nytt vil bruke en prosent av nasjonalbudsjettet på kultur, lover hun at det nå skal handle mer om grunnplanet.

– Det vil si tiltak i byer og bygder som fortjener å nå fram til enda flere, presiserer Christoffersen.

Annonse