Industriområdet i Buskerudveien 119–131 skal bli et boligområde med rundt 200 leiligheter. Her er prosjektet sett fra Pålsøya. Formannskapet ville stille krav til OKK-gruppen om å bruke solenergi, noe som viser seg å være i strid med plan- og bygningsloven. ILLUSTRASJON: HRTB AS ARKITEKTER

Stoppet solenergi

Politikerne ville kreve bruk av solenergi på et nytt boligprosjekt. Det kan de ikke med dagens regelverk.

På Åssiden skal et industriområde bli til 200 leiligheter. Da formannskapet behandlet reguleringsplanen i februar, foreslo Ståle Sørensen (MDG) å stille krav om at leilighetene delvis skulle forsynes med solenergi eller solvarmeanlegg.

Forslaget fikk støtte fra Ap, Venstre, SV og Sp og dermed flertall i formannskapet. Administrasjonen i Drammen kommune var imidlertid usikker på om vedtaket var i tråd med plan- og bygningsloven og spurte Fylkesmannen i Buskerud om råd.

Også Fylkesmannen var usikker, men åpnet for at vedtaket i formannskapet kunne være lovlig. Alle planer skal ifølge loven «ta klimahensyn, herunder gjennom løsninger for energi, areal og transport».

Stoppet av departementet

For å være på den sikre siden, henvendte Fylkesmannen seg videre til Kommunal- og regionaldepartementet. Da ble det full stopp. Departementet har nå fastslått at det ikke er innenfor dagens lovverk å stille krav om bruk av solenergi, skriver Sysla Grønn.

– Generelt er det ikke adgang til å stille tekniske særkrav til bygg i en reguleringsplan, sier statssekretær Per-Willy Amundsen (Frp) til nettstedet.

Tekniske særkrav bestemmes i den byggtekniske forskriften. Dermed kan ikke planbestemmelser stille strengere krav enn det som ligger fast der.

– Men det er prosjekteier og tiltakshaver som er ansvarlig for disse valgene. En kommune kan dermed bestemme at kommunens egne byggverk skal bruke solenergi, sier Amundsen.

Eksepsjonelle solforhold

Selv om vedtaket i formannskapet nå viser seg å være ulovlig, er Ståle Sørensen glad for at saken har kommet på dagsorden. Han vil ta den opp med Miljøpartiets stortingsgruppe i håp om å få til en lovendring.

– Dette er en prinsipielt viktig sak. Det er åpenbart at vi har et regelverk som ikke legger til rette for at vi kan gjennomføre klima- og miljøpolitikk i kommunene, mener Sørensen.

Det er industriområdet i Buskerudveien 119–131 som skal bli til boliger. Tomten ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, men har ifølge saksdokumentene til formannskapet «eksepsjonelt gode solforhold».

Brekkstang for lovendring

– Jeg er glad administrasjonen undersøkte saken videre. Det er helt åpenbart at de tekniske forskriftene som overstyrer kommunale vedtak, har noen virkninger som jeg ikke tror er tiltenkt, sier Sørensen.

Han tror saken i Drammen kan bli en brekkstang for endring av loven.

– Vi må prøve å få på plass et regelverk som gjør at vi kan stille slike krav eller få på plass stimuleringsordninger slik at flere velger solenergi, sier Sørensen.

– Jeg har heller ikke oppfattet at utbyggeren er negativ til solenergi, så det kan jo hende det gjennomføres uansett.