Sterke følelser om KrFs veivalg

– Veldig trist, mener Turid Solberg Thomassen KrF fra Nedre Eiker om partiets veivalg, mens kollega Trond Johansen fra Drammen hadde foretrukket å bli utenfor regjering.

Fredag 2. november ble det klart: KrF skal inn i regjeringsforhandlinger med dagens regjeringspartier. Partileder Knut Arild Hareide og venstresiden i partiet tapte, og Hareide gjorde det klart at han har planer om å gå av som partileder.

Les også: – Dersom KrF godtar dette, er de blitt kjøpt med glassperler

– Dobbeltkommunikasjon

– Jeg tenker at det var veldig trist. Vi visste at det kunne gå begge veier, men jeg hadde håpet at Hareide skulle få gjennomslag, og at noen av de gule ville støtte å beholde partilederen, framfor å støtte Erna og Siv. Jeg tror vi kan bli et større folkeparti med kristendemokrats sentrumstenkning, sier nestleder i Buskerud KrF Turid Solberg Thomassen.

Med de gule mener hun dem som verken ønsket å gå inn i regjering med Erna Solberg eller med Jonas Gahr Støre. Thomassen var en av de 190 delegatene som stemte over hvilken vei partiet skulle gå, men fikk det ikke som hun ville. Hun mener uklarhet og dobbeltkommunikasjon har vært et problem som har bidratt til dalende oppslutning om KrF.

– Denne dobbeltkommunikasjonen vår var ikke god. Den ødela partiet. Jeg er veldig skuffet, og ønsker ikke å bli knyttet til en høyreblokk. Jeg er glad i Erna Solberg, men Frps populistiske og liberalistiske linje er problematisk å gi tilslutning til, sier hun.

Les også: Ropstad ber frustrerte KrF-ere vente med utmelding

Full tillit til Hareide

Selv om Thomassen håper at KrF ikke skal gå inn i nåværende regjering, tror hun nettopp det kommer til å skje.

– Jeg tenker at de kanskje gir mye ved dørene nå, for å beholde makta. Jeg skulle ønsket at det strander, at vi får beholde partilederen og at vi går for en annen kurs. Men jeg sitter rolig i båten og er KrF-er fram til jeg ser hva som blir forhandlingsresultatet. Jeg går ikke for noen umiddelbar utmeldelse, sier hun.

Samtidig er støtten til Hareide fremdeles sterk.

– Jeg står last og brast med Knut Arild. Han velger noe han tror på og står opp for, og har stor integritet. Jeg er mer glad i ham nå en jeg har vært de siste årene som jeg syntes han ble mer og mer uklar, sier Thomassen.

Les også: Hans Olav Syversen trekkes fram som mulig ny KrF-leder

– Hadde stemt gult

Trond Johansen, gruppeleder i Buskerud KrF fra Drammen skulle egentlig vært en av delegatene på landsmøtet, men måtte rekke seg på grunn av sykdom i nær familie.

– Jeg har satt spørsmålstegn ved om dette med å gå i regjering er det absolutt riktige. Jeg definerte meg først på Grøvan-alternativet (å forbli i opposisjon, red.anm.). Jeg ser problemer på begge sider, men i politikken lærer vi oss at flertallet bestemmer, sier Johansen som understreker at han i valget mellom rød og blå side ville valgt blå.

Han mener situasjonen nå er krevende for partiet.

– Grunnen til at jeg var usikker på om å gå i regjering var riktig medisin, er at vi plutselig får en vinnende og en tapende halvdel. Det er en utfordring for partiet, sier han.

Selv om nestleder Kjell Ingolf Ropstad av mange er utropt til den mest sannsynlige nye lederen i KrF etter hareide, har både Trond Johansen og Turid Solberg Thomassen en annen favoritt: Hans Olav Syversen, som gjennom flere år har vært KrFs parlamentariske leder.

Johansen og mange andre i KrF håper å få gjennomslag for en innstramming i abortloven dersom de går inn i regjering.

– Det har vært løftet fram at psykisk utviklingshemmede oppfatter paragraf 2C som diskriminerende, sier han.

I paragraf 2C står det at svangerskapsavbrudd etter 12. uke kan skje dersom «det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet».

Les også: KrF-topp: – Pinlig for partiet

Flere utmeldte

Fylkessekretær i Buskerud KrF Billy Taranger forteller at trenden med innmeldinger har snudd etter at landsmøtet bestemte seg. Siden fredag har 25 stykker meldt seg ut av partiet i Buskerud. Samtidig er ikke trenden entydig: 15 stykker har nemlig meldt seg inn i samme periode.

Cathrin Janøy fra Nedre Eiker skulle egentlig vært delegat på landsmøtet til KrF, men kunne heller ikke reise fordi hun ble syk. Hun har ikke planer om å melde seg ut, selv om det ikke gikk slik hun ønsket.

– Jeg har ikke tenkt å melde meg ut. Nå må vi forhandle og gjøre skikkelig jobb, og vise at vi får gjennomslag for vårt politiske prosjekt. Men det er klart at jeg blir skuffet om vi ikke får det. Hvis vi opplever at politikken dras i feil retning og at KrF selger seg for billig, må jeg ta en ny vurdering, sier hun.

Les også: Cathrin er klar for å kaste Erna