FOTO: AINA RØDAL/ UIO

– Stamming bør behandles tidlig

Linn Stokke Guttormsen (30) er den første i Norge som skriver doktorgrad om stamming. Kommer fra Drammen og jobber ved institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

 

Hvordan kom du til å forske på akkurat dette feltet?

– Jeg er utdannet logoped – og innen dette faget er stamming et av fire hovedområder. Da jeg begynte å jobbe i PP-tjenesten kom jeg i kontakt med mange skolebarn som stammet, og så hvordan dette påvirket barna så vel faglig som sosialt. Fortsatt opplever også mange å bli mobbet på grunn av sine talevansker. Noen barn bryr seg ikke så mye om det, mens andre opplever skolegangen som veldig vanskelig. Ikke bare synes de det er vondt å skulle snakke foran de andre i klassen og lærere, men de opplever også problemer sosialt sett ved at medelever erter og plager dem.

Du uttalte til NRK radio at tidlig behandling av barn som stammer, kan gjøre at de blir helt kvitt problemet. Hvorfor er dette aldersavhengig?

– Det er viktig at barn som stammer får behandling tidlig, da det er i barnehagealder vi ser at behandling har aller best effekt. For de fleste har stammingen vart over kortere tid i denne alderen. Mange barn kan også oppleve at stammingen blir mer alvorlig etter hvert, noe som kan innebære mer og hardere stamming, i tillegg til negative følelser og tanker om stammingen. Tidlig intervensjon er viktig for vansker generelt. For barn som stammer kan dette være ekstra viktig, da hjernen er mer plastisk i disse årene.

Og nå er du i gang med en ny studie?

– Ja, det er veldig spennende. Her skal vi både se på temperament, reaksjoner på stammingen og språkferdigheter. Jeg trenger totalt 30 barn i alderen tre til 6,5 år, og har 17 så langt. Så folk med barn som stammer, og ønsker å delta, må gjerne ta kontakt med meg.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– En av de siste bøkene jeg leste var «Meg eier ingen» av Åsa Liderborg, den var virkelig nydelig.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å være ute i naturen, kulturopplevelser og samvær med gode venner og familie.

Hvem var din barndomshelt?

– Pippi.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg er distré og ikke går meg selv etter i sømmene. Senest forrige uke havnet jeg på feil sted, nettopp av den grunn.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da spiser jeg en bedre middag med god drikke til – fortrinnsvis på restaurant.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

–Mot rasisme og for menneskerettigheter, likestilling og ytringsfrihet.

Er det noe du angrer på?

– Gjerne rett etter at noe har skjedd, men ikke akkurat for øyeblikket.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Jeg er fristet til å svare en eller annen kjent forsker på stamming, men det blir kanskje litt snevert? En ledende politiker da – så kunne jeg forklare hvorfor det er så viktig med tidlig behandling av barn som stammer, og hvor hemmende dette problemet faktisk kan være. Så hvorfor ikke Erna Solberg selv?