Direktør Christian A.K. Aass innrømmer at det er vondt å si opp så mange ansatte og mener at effektiviseringen av bryggeriet gjør framtidsutsiktene lysere for bedriften.

Sparker 25 for å redde 100

FOR FREMTIDEN: Aass Bryggeri slipper ikke unna 
utviklingen i bryggeribransjen og kutter drastisk i staben. - Det er vondt å avskjedige gode medarbeidere, men vi har ikke noe valg, sier Christian Aass.

Christian Aass tok over som administrerende direktør etter sin far Terje Aass i mars i år.

Etter lang og tro tjeneste overlot Terje bryggeriet til neste generasjon - den femte i rekken - i en bransje med enorm teknisk utvikling som medfører enorme kutt i antall årsverk.

Knapt et halvt år etter at Christian tok over roret, varsler han nå at opptil 25 ansatte må gå i løpet av september og at det er vondt, men nødvendig.

- Det å si opp lojale og flinke medarbeidere er selvfølgelig veldig tungt. Det har vært en tung prosess der vi nødvendigvis må bli færre ansatte, samtidig som vi skal utvikle oss og investere i nytt utstyr. En krevende prosess, og jeg forstår at det er en vanskelig tid for dem som blir sagt opp, men denne gangen hadde vi ikke et valg, sier en åpen Christian Aass til Dagsavisen Fremtiden.

 

Les også: Sjokk og forvirring i Aass Bryggeri

 

De som er igjen blir satset på

Aass Bryggeri er med denne omstillingen i ferd med å åpne for nye muligheter, både når det kommer til produktutvikling og det faktum at nye markeder må erobres i årene som kommer. Bryggeriet investerer nå 90 millioner kroner i høyteknologisk utstyr for å møte morgendagens utfordringer. Og de ansatte skal satses på.

- Vi har mye god kompetanse her på huset, men vi ønsker å bli enda bedre, sier Aass,

- Når denne omstillingen er gjennomført gir det oss muligheten til å bygge de menneskene vi sitter igjen med. Vi vektlegger kompetanse høyt og vi vil involvere de ansatte i større grad nå enn tidligere, sier han.

 

Kvaliteten er og blir viktigst

Norges eldste bryggeri er kjent for flere av sine produkter, men det er ølproduksjonen som har gitt Aass Bryggeri et kvalitetsstempel som er viden kjent.

Styret i bryggeriet sto overfor noen vanskelige valg i forhold til hvorvidt man skulle legge all produksjon på bokser i stedet for flasker og glass.

De som velger denne løsningen sparer dermed mye penger på produksjonssiden, men Christian Aass mener at dette er en kortsiktig tankegang.

- Våre tappemaskiner for glass har en elendig effektivitet så de må byttes ut. Vårt bryggeri vil ikke være tjent med å levere øl og brus på boks, sier han.

- Kortsiktig kunne vi ha kastet oss på trenden å kun levere på boks, da hadde vi tjent mer penger. Vi tror ikke dette er bærekraftig og dessuten ville vi ikke klart å levere de kvalitetsproduktene vi er kjent for. De fortjener glass, sier Aass.

 

Stor gevinst på omstillingen

Ved å bytte ut det gamle og utslitte produksjonsutstyret i fabrikken vil bryggeriet få et vesentlig lavere energiforbruk. Det vil bli mindre belastning på avløpsnettet og vannbruken går ned. Alle faktorer som har vært medvirkende til at omstillingen ble vedtatt.

- Med disse utbedringene så tjener vi på alle fronter. Det er ikke like lett å gjøre vedtak som påfører bedriften store kostnader, men i dette tilfellet så er vi overbeviste om dette er riktig vei å gå, sier Aass.

 

Drømmer om eksport

Dagsavisen Fremtiden er kjent med at Aass Bryggeri nå jobber med nye produkter, fortrinnsvis uten alkohol. Aass er opptatt av å møte de trendene som er i markedet og mener at produkter som er produsert av naturlige råvarer blir viktige i årene framover.

Dessuten ser Christian Aass at noe må gjøres for å vinne nye markeder, både i Norge og i utlandet.

- Vi har vært helt åpne på at vi ønsker å ta en større del av markedet. Vi har en størrelse nå som er litt kritisk i forhold til kostnadene, sier bryggeridirektøren.

Han er likevel optimist når det kommer til kampen som må vinnes i årene framover og har et ønske om at Aass Bryggeri også befester seg i eksportmarkedet.

- Vi ønsker å være en bedrift som er lønnsom, som driver på en miljømessig god måte og som kan konkurrere med store aktører. Vi er godt kjent for vår kvalitet og vi har vist at vi klarer å vokse samtidig som kvaliteten er ivaretatt. Om 10 år tror jeg Aass Bryggeri også eksporterer produkter til utlandet, avslutter direktøren.

ronny.johnsen@dagsavisen.no

 

Aass bryggeri

Knappe 6 måneder etter lederskiftet melder den nye direktøren at så mange som 25 ansatte må gå i det han forteller er en voldsom omlegging av driften på bryggeriet.

Oppsigelsene kommer som følge av nye investeringer og omlegging av produksjons- og transportstaben.

Direktør Christian Aass mener denne omleggingen vil gjøre bryggeriet mer konkurransedyktig og åpner for å satse på flere markeder både i inn- og utland, samtidig som kvaliteten blir ivaretatt.

Åpner for at Aass Bryggeri i framtida kan gjøre det skarpt på eksport av produkter.