Oppgitt: Terje Roar Tollefsen er lite fornøyd med servicen søppelhenterne har hatt å tilby denne vinteren. FOTO: KENNETH LIA SOLBERG

Søpla hoper seg opp hos Terje

Terje Roar Tollefsen fortviler over at søpla ikke har blitt hentet på måneder.

– Papir og plast er ikke tømt siden før jul, sier Terje Roar Tollefsen og peker på de fire overfylte plastdunkene.

Plastsøppel og papp ligger strødd ved siden av. Det er ikke plass til alt. Men selv om det er mye søppel der, kunne det godt vært enda mer. Siden renovasjonsselskapet ikke har kommet for å hente det, har de fire husstandene som holder til i den bratte avstikkeren av gata Store Landfall Øvre måttet sørge for å kvitte seg med søpla på egen hånd.

– Kommer ikke opp

Tollefsen forteller at han har ringt og klagd på søppelhåndteringen til ingen nytte.

– Jeg har klagd noen ganger nå, og de sier at de ikke kommer opp.

Nettopp det synes han er ganske merkelig, ettersom han har bodd der i rundt 40 år og ikke kan huske lignende problemer med avfallshåndteringen på snørike vintre tidligere.

Har sluttet å brøyte

Den bratte veistubben opp til Tollefsens husstand og de tre andre husstandene som ikke har fått hentet søpla si, ble tidligere måkt av kommunen.

Det er det slutt på. Nå må husstandene betale flere tusen for privat brøyting isteden.

Tollefsen sier han har fått beskjed om at det er for smalt for renovasjonsbilene å kjøre opp, selv om han ikke kan se at det er brøytet smalere nå enn tidligere vintre, og tidligere vintre, også snørike, har bilene kommet seg opp og søpla har blitt hentet, sier han.

Grunnen til at kommunen ikke lenger vil måke, er at den lille veistubben er en av en rekke såkalte gråsoneveier. Dette er private veier, hvor kommunen tidligere har brøytet, men hvor den nå har overlatt det til beboerne.

– Det har vært en politisk sak angående gråsoneveier i 2015. Alle private veier som hadde brøyting var en del av den saken. Før det ble gjort vedtak, ble saken sendt ut på høring til de som hadde tilknytning til veiene, og det ble også sendt ut informasjon. Denne kommunale veien var en av veiene det ble besluttet å ikke brøyte lenger, opplyser virksomhetsleder for Vei, natur og idrett i Drammen kommune, Marte Kristine Høibraaten.

Beklagelse

– Jeg ser at det er meldt inn manglende henting og store problemer med avfallshentingen. Det har vært ekstreme mengder med nedbør og vanskelig fremkommelighet. Det er dessverre årsaken til at det ikke er hentet her, sier kommunikasjonssjef Marianne Holen i renovasjonsselskapet RFD.

– Har dere nye biler som ikke kommer til?

– Vi har en bilpark som består av både store og mindre biler, så kjøretøyet skal ikke være årsaken til at vi ikke har kommet opp den veisnutten.

Hun avslutter med en uforbeholden unnskyldning til Terje og naboene.

– Vi beklager på det sterkeste at de ikke har fått hentet avfallet og skal ta det videre med renovatøren og sørge for at det blir hentet snarest mulig.