Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) var invitert av sine lokale partifeller da han besøkte veiprosjektet Dagslett-Linnes i Lier sommeren 2017. Her stortingsrepresentant Morten Wold (foran) og bak Lavrans Kierulf og Jon Helgheim fra Drammen Frp.

Solvik-Olsen samler veiprosjekt

Etter at grunnforholdene på Dagslett-Linnes har vist seg å være mer krevende enn tidligere antatt, foreslår samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og regjeringen å utvide planarbeidet og se riksvei 23-prosjektet i ett helt fram til E18, skriver samferdselsdepartementet i en pressemelding.

Kostnadsøkningen er anslått å ligge på nærmere 850 millioner kroner mer enn det som var kjent da Stortinget først behandlet utbygging av strekningen.

– Utfordringene vi har møtt med dårligere grunnforhold enn opprinnelig antatt, at vi nå må tenke annerledes. Det kan selvsagt oppleves utfordrende at vi må endre prosjektet Dagslett-Linnes, men gevinsten er at vi nå jobber for løsning helt fram til E18 når vi først er i gang. Erfaringer i andre prosjekt viser at det både gir oss mulighet for kostnadskutt og redusert anleggsperiode, sier samferdselsministeren.

Statens vegvesen gis nå i oppdrag å videre utrede alle relevante traséalternativ.

Etter dette vil Samferdselsdepartementet komme tilbake til Stortinget med et samlet opplegg for utbygging og finansiering av rv 23 på strekningen fra Dagslett til kryss med E18. Departementet vil også komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan gjelden til bompengeselskapet skal behandles.