Statssekretær Bård Hoksrud (Frp) tror Buskerudbyen må komme med et annet opplegg enn det de har lagt på bordet nå. FOTO: HILDE UNOSEN

- Smart å avgrense

DRAMMEN: - Det er lite trolig at Buskerudbypakke 2 kommer til å bli som foreslått, sier statssekretær Bård Hoksrud (Frp) i Samferdselsdepartementet.

I mai fikk Samferdselsdepartementet en ekstern kvalitetssikring på bordet. Rapporten var nedslående for de ti partnerne i Buskerudbyen. Konsulentene kunne ikke anbefale Buskerudbypakke 2, som innebærer investeringer i veier og kollektivtransport for over 23 milliarder kroner.

Buskerudbyen strekker seg fra Kongsberg og til Lier. Det er et for stort geografisk område, ifølge rapporten. Mange av tiltakene som er foreslått, er i tillegg ikke samfunnsøkonomisk lønnsomme. Den eksterne kvalitetssikringen anbefaler 0-alternativet, altså at alt bør forbli som i dag.

- Dette er jo veldig sterke signaler, sier statssekretær Bård Hoksrud (Frp) i Samferdselsdepartementet.

- Det er lite trolig at Buskerudbypakke 2 kommer til å bli slik den er foreslått.

 

For stort område

Samferdselsdepartementet jobber nå med å finne ut hva de skal gjøre med Buskerudbypakke 2. Derfor vil ikke Hoksrud si så mye om hva han mener foreløpig. Men han viser til at det ikke er noen andre bypakker i Norge som går over et så stort geografisk område som Buskerudbyen.

- Jeg tror det er smartere å avgrense. Det er i og rundt Drammen man har de problemene bypakkene er ment å løse, sier Hoksrud.

- Hvilket råd vil du gi til Buskerudbyen nå?

- Det er viktig at de tar innover seg det konsulentene skriver i rapporten. Kanskje vil de se at de har valgt en for stor og omfattende pakke, svarer Hoksrud.

Statssekretærens partifeller i Drammen har lenge sagt nettopp dét. I bystyret i kveld kommer gruppeleder Jon Helgheim til å fremme forslag om en egen veipakke for Drammen og omegn.

- Når de andre partiene ikke lar seg rikke, må vi komme med vår egen løsning, sier han.

 

Billigere for staten

Frps veipakke koster bare 8,8 milliarder kroner og omfatter blant annet fire felt fra Øvre Sund til Sundland og fra Sundland til E 134. Partiet ønsker seg også fire felt på E134 fra Strømsåstunnelen til Langebru, ny Svelvikvei og utbedring av Holmenbruene.

- Vi har laget en pakke som er prismessig veldig fornuftig. Den er helt uten bompenger, men staten vil likevel komme billigere unna enn med 50 prosent bompengefinansiering av Buskerudbypakke 2, sier Helgheim.

Buskerudbypakke 2 omfatter flere prosjekter som allerede er finansiert i Nasjonal transportplan (NTP). Frp forutsetter at disse blir gjennomført som planlagt.

Statssekretær Hoksrud har med interesse lest Drammen Frps forslag. Han er spent på hvordan det vil bli tatt imot i bystyret:

- Dette forslaget er jo mye mindre omfattende og mer konsentrert rundt Drammen. I tillegg kan det virke smart å legge seg under det som var forventet av statlige midler.

Hoksrud skal møte representanter fra Buskerudbyen i slutten av neste måned. Da vil han gå inn i en dialog med Buskerudbyen om hva som kan gjøres:

- Vi ønsker å følge lokalpolitikernes vedtak, men de må være realistiske.

silje.skiphamn@dagsavisen.no