Slik vil Viken-politikerne lønne seg selv

SV foreslår at fylkesordføreren i det nye storfylket skal få 765.000 kroner, mens Høyre, Venstre og KrF mener 1,1 millioner er en mer passende lønn.

– Jeg skjønner ikke hvorfor en leder i det offentlige skal tjene over én million kroner i dag, sier Gjermund Skaar, som sitter i fellesnemnda til Viken for SV.

Partiet foreslår betraktelig lavere lønn for Viken-politikerne enn hva noen av de andre partiene i fellesnemnda foreslår. Skaar mener 765.000 for fylkesordføreren i det nye storfylket, som kommer til å få nærmere 1,2 millioner innbyggere, er mer enn nok.

– Vi er skeptiske til lønnsgaloppen blant ledere i Norge. Fylkesordfører og varaordfører vil fremdeles tjene mer enn en spesialsykepleier med 16 års ansiennitet. Det er snakk om mer enn man tjener i andre offentlige stillinger, selv med lang ansiennitet, sier han.

Les også: Tvinges inn i Viken

Ingen enighet

Politikerne i fellesnemnda for Viken klarte ikke å komme fram til et endelig resultat da de mandag skulle stemme over godtgjørelsene til fylkesordføreren og de andre politikerne i det fremtidige storfylket. Derfor bestemte de seg med knapt flertall for å utsette avstemningen om dette under sitt møte i Fylkeshuset i Drammen mandag, og å forsøke å komme fram til et kompromiss som alle partier kan leve med.

Politisk arbeidsgruppe 4, en gruppe som har sett på fremtidige godtgjørelser for politikerne i Viken, foreslår i et notat som ble lagt fram i fellesnemnda å gi fylkesordføreren 90 prosent av statsrådslønn. Det betyr en lønn på godt over 1,2 millioner kroner – nærmere en halv million over SVs forslag.

Les også: Buskerud kan få kjempefordel i Viken

Fire bak Høyre forslag

– Vi stiller oss bak det nye forslaget fra Høyre. Arbeidsgruppen kommer trolig med et nytt omforent forslag, og vi mener forslaget som kom fra arbeidsgruppen nå i første omgang var et godt og balansert forslag, sier Anders Wengen i Buskerud Venstre.

I forslaget til Høyre, som støttes av Venstre, KrF og Frp, ligger fylkesordførerlønna på 1,1 millioner kroner.

– SV mener dette er altfor høyt. Hva tenker du om det?

– Det er en viktig diskusjon hvor høyt er det riktig at honorarene skal være. Vi mener de skal være så høye at man kan rekruttere bredt, men man må finne en balanse når det gjelder dette, svarer Wengen.

– Hvorfor er dere i gang med å gjøre vedtak om dette før man vet hva slags oppgaver det nye storfylket skal ha?

– Vi vet nå at Viken vil få minst like mange oppgaver som fylkene har i dag, og vi kommer trolig ikke til å gjøre noen justeringer opp eller ned på godtgjørelsene uavhengig av hva slags oppgaver det nye fylket får.

Les også: Mener tiden for Viken-omkamper er forbi

Dette ønsker de forskjelige partiene å gi i lønn til Viken-toppene

SVs forslag
Fylkesordfører:                 765.170
Fylkesvaraordfører:         612.136
Fylkesrådsleder:             765.170
Fylkesrådsmedlem:       612.136
Fylkestingsmedlem:         38.259 + møtegodtgjørelse
Gruppeleder:                    535.619
Komitéleder:                     612.136
Komitémedlem:                 38.259 + møtegodtgjørelse
Kontrollutvalgsleder:       191.293
Kontrollutvalgsmedlem:    38.259 + møtegodtgjørelse

Sps forslag (støttes av MDG)
Fylkesordfører:                 956.463
Fylkesvaraordfører:          860.817
Fylkesrådsleder:              956.463
Fylkesrådsmedlem:        860.817
Fylkestingsmedlem:          95.646 + møtegodtgjørelse
Gruppeleder:                     860.817
Komitéleder:                     860.817
Komitémedlem:                95.646 + møtegodtgjørelse
Kontrollutvalgsleder:       239.116
Kontrollutvalgsmedlem:   47.823 + møtegodtgjørelse

Høyres forslag (støttes av Venstre, KrF og Frp)
Fylkesordfører:              1.092.013
Fylkesvaraordfører:          546.006
Fylkesrådsleder:           1.092.013
Fylkesrådsmedlem:         982.812
Fylkestingsmedlem:           54.601 + møtegodtgjørelse
Gruppeleder:                     764.405
Komitéleder:                      546.006
Komitémedlem:                   54.601 + møtegodtgjørelse
Kontrollutvalgsleder:        273.003
Kontrollutvalgsmedlem:     54.601 + godtgjørelse

Politisk arbeidsgruppe 4 fremmet dette godtgjørelsesforslaget i fellesnemnda for Viken 8. oktober
Fylkesordfører:              1.228.514
Fylkesvaraordfører:          859.960
Fylkesrådsleder:           1.228.514
Fylkesrådsmedlem:         982.812
Fylkestingsmedlem:           61.426 + møtegodtgjørelse
Gruppeleder:                     859.960
Komitéleder:                      214.990
Komitémedlem:                   61.426 + møtegodtgjørelse
Kontrollutvalgsleder:        214.990
Kontrollutvalgsmedlem:     61.426 + godtgjørelse

Arbeidsgruppe 4 har også foreslått at møtegodtgjørelsen blir på 3.686 kroner per møtedag.

Arbeiderpartiet har så langt ikke fremmet noe eget forslag.

Les også: – Viken er med på å ødelegge folkestyret