Annonse
Enighet: Gruppeleder i Drammen Høyre, Tove Paule, og leder i Drammen Høyre, Fredrik Haaning, har kommet til enighet med MDG. BEGGE FOTO: KENNETH LIA SOLBERG

Slik blir det nye budsjettet for Drammen

Mer til det meste er resepten i budsjettet Drammens nye politiske samarbeidspartnere har blitt enige om.

Annonse
Lokale nyheter

 

– Dette forslaget har kommet gjennom god dialog. Vi legger fram et forslag som ivaretar de svakeste, og forslaget har også blitt langt grønnere enn tidligere forslag, sa Høyres gruppeleder Tove Paule da hun la fram forslaget i bystyret tirsdag kveld.

For første gang samarbeider posisjonspartiene Høyre, Venstre og KrF med MDG, Drammen Byliste og de to uavhengige representantene i bystyret om et budsjett.

– Stikkordet er at det er et grønnere og varmere prosjekt. Jeg synes vi har fått til veldig mye bra, sier Haydar Øzbal, Drammen Bylistes ene representant i kommunestyret.

I budsjettet de har kommet fram til sammen, er det bare et eneste kutt som gjøres sammenlignet med rådmannens budsjettforslag: MDG har fått gjennomslag for at IKT-utstyr skal byttes ut sjeldnere, noe som gir en estimert innsparing på 2,5 millioner årlig de neste fire årene.

Les også: MDG får gjennomslag for seks millioner til solcellepaneler

Bruker mer penger

Her er viktigste økningene i budsjettet, sammenlignet med rådmannens opprinnelige forslag:

 • 10 millioner ekstra hvert år i 2018 og 2019 på å bygge ut gang- og sykkelveinettet.
 • 5 millioner i årlig økning til Trygg Skolevei i 2018 og 2019.
 • Barnehagene får 2 millioner ekstra per år de neste fire årene for å dekke vikarbruk.
 • Tre nye stillinger opprettes til lavterskelteam som skal forebygge og drive med familiehjelp. Kostnad: 2,7 millioner hvert år i 2018 og 2019.
 • Familiehjelpen etebleres ved Marienlyst helsestasjon og får 1,4 millioner årlig de neste fire årene.
 • Skolehelsetjenesten styrkes med 400.000 årlig de neste fire årene, slik at man kan få en helsesøsterstilling på Åssiden skole.
 • Helsehuset får 5 millioner ekstra per år i de neste fire årene.
 • Globusfestivalen får til sammen 600.000 kroner de neste to årene.
 • Det settes av 5 millioner til utbygging av Marienlyst skole i 2018.
 • Megabandet får et ekstratilskudd på 117.000 kroner de neste fire årene, og får samlet 300.000.
 • Skoger gamle kirke får 5 millioner til rehabilitering og brannsikring fram mot 800-årsjubileet i 2020.
 • Tilskuddet til Johan Halvorsens musikkfest økes med 100.000 hvert av de neste fire årene til 350.000 kroner.
 • 70.000 ekstra til 17.mai-komiteen årlig de neste fire årene.
 • 21.000 ekstra årlig til bydelshus og frivillige foreninger, slik at tilskuddet samlet blir 84.000 årlig de neste fire årene.
 • 300.000 årlig i 2018 og 2019 til «Åpen hall»-prosjektet.
 • Det settes av 500.000 ekstra til Kulturskolen årlig i 2018 og 2019.
 • Inntil 500.000 årlig i 2018 og 2019 i tilskudd til etablering av ladepunkter for elbil i eksisterende borettslag og sameier.
 • Samlet 1,5 millioner i perioden 2018 og 2019 til å bygge sykkelstaller eller sette opp sykkelstativer.
 • 5 millioner per år for mer fagpersonell i grunnskolen.
 • 5 millioner til utbygging av Marienlyst skole i 2018.
 • Til sammen 6 milliioner til solcellepaneler på kommunale bygg neste to år fra Drammen Eiendom KF

Les også: Foreslår 110 millioner til nytt idrettsanlegg på Berskaug

– Mangler prioriteringer

Arbeiderpartiet har fremmet sitt eget alternative budsjett, og på enkelte punkter er det samsvar mellom Aps og det nye budsjettflertallets prioriteringer. Gruppeleder Eivind Knudsen har følgende å si om det nye flertallets budsjett:

– Det er noe bedre enn det Høyre pleier å levere sammen med Frp, men det bærer preg av å være satt sammen i hui og hast. Samtidig vil jeg rose det arbeidet MDG har gjort, med flere spennende satsinger. Men budsjettet peker ingen steder og mangler tydelig prioritering. Det er grenser for hvor mye gull du kan gjøre av gråstein. Drammen trenger et nytt flertall som tar veien videre for å løse utfordringene.

Les også: Full ordkrig mellom MDG og Frp

Krass kritikk fra Frp

Frp, som nylig har blitt kastet ut av posisjonen, er kritisk til flere punkter i budsjettet, og ønsker blant annet ikke å støtte Globusfestivalen.

Frp-leder Jon Helgheim harselerte med solcellepanelene som MDG har fått gjennomslag for å innstallere på kommunale bygg og kritiserte pengebruken til de nye budsjettpartnerne fra bystyrets talerstol.

– Det er faktisk sånn at man begynner å spise alvorlig inn på disposisjonsfondet, sa han og kalte budsjettet for ansvarsløst.

Høyres gruppeleder Tove Paule fyrte tilbake og påpekte at man i forrige budsjett som ble vedtatt sammen med Frp, brukte mer penger sammenlignet med rådmannens forslag enn hva man gjør i dette budsjettet.

De nye samarbeidspartnernes budsjettforslag ble stemt gjennom i bystyret med 28 av 49 stemmer.

Les også: Høyre åpner for MDG-samarbeid

 

Annonse