Hovedtillitsvalgt Ann-Kathrin Moen Johansen i Norsk Sykepleierforbund Drammen kommune.

Slakter prosess i Senter for oppvekst

Før politikerne tirsdag skal få forslaget til hvordan kommunens tjenester til barn og unge kan drives bedre, er de advart av flere tillitsvalgte.

Norsk Sykepleierforbund og Delta har begge skrevet e-post til flere politikere der de omtaler den pågående omstillingsprosessen i Senter for oppvekst i svært kritiske ordelag.

– Det har vært svært vanskelig å få vite hvilke tiltak virksomhetsleder planlegger for å tilpasse driften til rammen (...) Siden saken skal presenteres for dere politikere, og det at medvirkningsmulighetene ikke akkurat kan sies å være optimale i og med «ulne» drøftingsnotater, velger NSF å meddele bekymring. Dette er også spilt inn til virksomhetsleder, skriver hovedtillitsvalgt Ann-Kathrin Moen Johansen.

For Delta skriver hovedtillitsvalgt Anne W. Høyer: – Vår bekymring er at det som kalles et drøftingsmøte blir et informasjonsmøte, fordi alt er bestemt før vi kommer til drøftingen.

Dagsavisen Fremtiden har også snakket med de hovedtillitsvalgte i Norsk Fysioterapiforbund og Norsk Psykologforening, som stiller seg bak kritikken.

-Pakkes inn og skrives om

Fortløpende reviderte notater har skapt forvirring, og munnkurv mot å snakke med medlemmer har bidratt til å skape mer uro enn nødvendig, oppsummerer flere tillitsvalgte.

– Det å medvirke og få mulighet til å påvirke er viktig. Da må vi få faktagrunnlaget, jeg kan ikke mene noe når jeg ikke vet hva jeg skal mene noe om. Jeg skjønner ikke hvorfor noe skal pakkes inn og skrives om i rare vendinger, utdyper Moen Johansen sin e-post når Dagsavisen Fremtiden ringer.

– Det var fra start en bred medvirkning, jeg tror det har kommet over 100 innspill. Da er det rart å få et puslete dokument på to sider å drøfte, sier Høyer. Både Delta og NSF viderebringer også spørsmål de fremdeles ikke har fått svar på. Helsesøsterbemanningen er ett, og bekymring for sammenslåing av avdelinger et annet.

LES OGSÅ: 14 helsesøsterårsverk for få

LES OGSÅ: Foreslår å bruke mer på drammenserne

– Vil skåne ansatte for bekymring

Å få de ansattes hjelp til å foreslå kutt har tatt tid.
– Vi har vært opptatt av bred involvering og har spilt på lag med alle hms-gruppene og arbeidstakerorganisasjonene. Dette vil vi fortsette med i tråd med spillereglene i arbeidslivet, skriver virksomhetsleder Hugo Limkjær i Senter for oppvekst på e-post, når Dagsavisen Fremtiden spør om hvorfor det fremdeles ikke er lagt fram noe konkret forslag, enda han varslet at dette skulle være klart innen utgangen av september. Alt da Limkjær tiltrådte rundt nyttår lå en rekke utfordringer og ventet. Mest prekært var et overforbruk i forhold til budsjett i 2015, som fortsatte utover i 2016.  
– Vi har hatt en bred involveringsprosess. Ulike tiltak er vurdert og endelige konklusjoner vil først bli presentert for den samlede personalgruppen. Som virksomhetsleder er jeg opptatt av ryddige prosesser og skåne våre ansatte for unødvendige bekymringer, skriver Limkjær.