Anne Marie Refsum (76) er blant de mer teknologisk anlagte pensjonistene, men har stor forståelse for at både data og nettbank kan virke som en stor terskel når man er nødt til å begynne med det langt inn i pensjonistenes rekker. Her forteller hun DNB-leder Petter Aasland om sine erfaringer. FOTO: PERNILLE VESTENGEN

Skranken i banken 
er blitt brannmur

DRAMMEN: Det var en gang nærmest en ukentlig foreteelse å besøke sin lokale bankforbindelse. I dag har man banken i lomma.

Først kom brevgiro-ordningen, og så telegiro, før nettbankene gjorde sitt inntog. Nå får du bank via mobilapp og det aller siste kalles brettbank. De færreste av oss har sett innsiden av en bankfilial - på mange mange år.

- Da jeg begynte i banken, for 25 år siden, hadde DNB - det vil si daværende DNC, Bergen Bank, Postsparebanken og Sparebanken Buskerud - hele ni bankkontorer i Drammen kommune. Da oppsøkte de fleste kundene bankkontoret jevnlig, sjekkheftet var fortsatt i flittig bruk og brevgiro var nytt og moderne. Mye har forandret seg siden. Blant annet viser dagens statistikker at vi nå - i gjennomsnitt - bare er innom banken én gang i året, og DNB har ett kontor i Drammen, forteller Petter Aasland, som er leder for DNB personmarked Drammen.

 

De som sent krøkes

Han synes ikke det er det minste rart at mange synes det er litt vanskelig å henge med i svingene. Vanskeligst er det for de eldste, som vokste opp i en tid lenge før noen en gang kunne forestille seg eksistensen av mobiltelefoner, datamaskiner og internett. Likevel har svært mange av dagens pensjonister tatt PC-en fatt. De melder seg på kurs, lærer av yngre familiemedlemmer eller informeres om den nye teknologien via møter i pensjonistforeningen. Nylig var Aasland og hans DNB-kollega Kai Roger Nilsen på besøk hos Drammen pensjonistforening for å fortelle om det siste på bankfronten. Og selv om langt de fleste av de frammøtte nå lever et liv i pakt med både PC og mobil, var det også noen som hadde motforestillinger.

 

Skyhøyt gebyr

- Når jeg går i banken, og betaler en faktura over disk, så koster det meg 75 kroner i gebyr. Og dette til tross for at jeg betaler med mine egne penger, som står i deres bank - og som dere tjener på allerede. Hvordan kan et slikt gebyr rettferdiggjøres, spurte for eksempel Asle Rustad.

Han har ofte undret over hvorvidt oppfinnerne av alle tenkelige nye, teknologiske løsninger noensinne har i tankene at en stor del av kundene faktisk er eldre mennesker.

- Nå skal det sies at selv så bruker jeg både brevgiro og nettbank, men jeg vet jo at det er mange der ute som ikke har lært seg dette - og kanskje heller ikke har familie som kan hjelpe dem, påpekte Rustad.

 

Store endringer

Pensjonist Ole Ivar Bråthen medga at selv så bruker han helst kontanter - så langt det lar seg gjøre, mens regningene fortsatt går med brevgiro.

- Vi ønsker jo ikke at folk skal behøve å betale 75 kroner for å betale en regning - så vi gjør det vi kan for å informere om alternativene, og arrangerer også jevnlig kursing i nettbankbruk, sa Aasland, som bare måtte konstatere at gebyrene kom som en følge av kundenes endrede bankvaner.

En undersøkelse fra 2012 viste at også blant de over 66 var allerede over halvparten nettbankbrukere. Men fortsatt er det likevel mange som vegrer seg.

- Problemet er at det er mange som ikke vil lære, og det er ganske naturlig. Jeg kjenner jo mange, spesielt kvinner, som knapt har betalt en regning noen gang - for slikt tok alltid mannen seg av. Da blir det veldig mye nytt å forholde seg til når mannen brått blir borte, forklarte Anne Marie Refsum (76).

 

Nyttige tips

Selv begynte hun imidlertid tidlig med nettbank, og går i dag bare i banken for valutakjøp. Her er Refsums beste tips til andre eldre:

- Få hjelp til å ordne flest mulig innbetalinger via autogiro. Det er enklere med nettbank på nettbrett enn på PC, og faktisk er gebyret for å betale en regning bare omkring halvparten av bankens - om du i stedet bruker post eller bank i butikk.

Dette siste gjelder dog bare DNB-kunder. Kunder av andre banker må ut med 75 kroner her også.

pernille.vestengen@dagsavisen.no